Remicade – нови доказателства за ефективност при псориазис01/05/2006

Remicade* води до бързо и значително подобрение при болни с умерен до тежък псориазис, показаха данните от две фаза III клинични проучвания, представени на 64-ата годишна среща на Американската академия по дерматология** през март в Сан Франциско (1).

Според проучванията EXPRESS и EXPRESS II, прилагането на Remicade на всеки осем седмици в доза 3 mg/kg и 5 mg/kg като поддържаща терапия, води до по-дългосрочно подобрение на кожния статус в сравнение с терапевтичния режим “при нужда”.

При 70% от пациентите, получавали инфузии 3 mg/kg, и при 75% от тези, лекувани с Remicade инфузии 5 mg/kg на седмица 0, 2 и 6, е отчетено минимум 75% подобрение на кожния статус, определено с PASI***, спрямо 2% в групата на плацебо (р<0.001).

При лекуваните с Remicade 5 mg/kg всяка осма седмица, като поддържаща терапия, са наблюдавани най-добри резултати по отношение на задържането на подобрението на кожния статус, отчетено с PASI. Повечето псориатици са били с PASI 75 за разлика от тези, получавали Remicade поддържаща доза 3 mg/kg или дозов режим “при нужда” 3 mg/kg и 5 mg/kg.

45% от болните, приемащи поддържащи дози, са достигнали до почти пълно обратно развитие на псориатичните лезии спрямо 1% в плацебо групата.

Ефектите на infliximab при псориазис могат да се дължат не само на противовъзпалително действие, но вероятно и на повлияване на капсаза-независимата програмирана клетъчна смърт на кератиноцитите в кожните лезии. Това може да обясни поне отчасти бързия терапевтичен отговор и продължителния ефект на медикамента, показаха резултати от проучване, публикувано през март в British Journal of Dermatology (2).

През септември 2005 Remicade получи одобрението на Европейската комисия за ново показание – умерен до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти, които не са отговорили на, имат противопоказания за, или са с непоносимост към системната терапия на дерматозата, включваща cyclosporine, methotrexate или псорален с ултравиолетови А лъчи (PUVA). През ноември 2005 бе внесен за одобрение на новото показание и във FDA. (АЦ)

* Remicade (infliximab) се произвежда от Centocor, подразделение на Johnson & Johnson. Meдикаментът е регистриран в България (www.bda.bg). Remicade е химерично ати-TNF-alpha антитяло. Одобрен е за употреба при болестта на Crohn, анкилозиращ спондилит, улцеративен колит, активен псориатичен артрит, ревматоиден артрит (www.remicade.com/global/index.jsp)

** American Academy of Dermatology (www.aad.org)

*** PASI – Psoriasis Area Severity Index

За допълнителна информация:

Infliximab – алтернатива за бързо и дългосрочно лечение на псориазис. МД, бр. 10, декември 2005

Клинично приложение на инхибиторите на TNF alpha. МД, бр. 10, декември 2005

Съвременни насоки за лечение на псориазис с biologicals. МД, бр. 9, ноември 2005 http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Remicade (infliximab) phase 3 data show rapid and significant improvement and long-term response in the treatment of moderate to severe psoriasis http://www.jnj.com/news/jnj_news/20060303_150336.htm

2. Kruger-Krasagakis S., Galanopoulos V., Giannikaki L. et al. Programmed cell death of keratinocytes in infliximab-treated plaque-type psoriasis. Br J Dermatol. 2006; 154(3): 460-466 http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0007-0963 MD, Брой 4, Май 2006