Пушенето на марихуана увеличава риска за карцином на пикочния мехур01/05/2006

Пушенето на марихуана увеличава повече от три пъти риска за карцином на пикочния мехур, показаха резултатите от изследване на д-р Martha Terris и сътр. от Medical College of Georgia в САЩ, публикувани през януари в списание Urology (1).

Подобно на тютюнопушенето, пушенето на марихуана се свързва с развитието на неоплазми в областта на главата и белите дробове. Характерна особеност за пушачите на марихуана е, че посочените злокачествени заболявания се срещат в сравнително по-млада възраст (под 60 години).

В проучването са участвали 52 мъже с диагностициран карцином на пикочния мехур и 104 контроли, съответстващи по възраст. При контролите е изключена вероятността за злокачествено заболяване, след анализ на резултатите от лабораторните и образните изследвания. От всички участници е събрана информация за контакт с потенциални канцерогенни фактори, като радиация, работа с багрила, тютюнопушене, употреба на марихуана.

Близо 88.5% от болните (46/52) са съобщили за системна употреба на марихуана, в сравнение с 69% (72/104) от контролите, (р=0.008). Количеството на изпушената марихуана при пациентите с карцином на пикочния мехур е било значимо по-голямо в сравнение с контролната група и е свързано с броя на рецидивите и стадия на злокачественото заболяване. Над 90% от участниците във всяка група са били и активни тютюнопушачи.

Статистическата обработка на данните показва, че пушенето на марихуана увеличава вероятността за развитие на карцином на пикочния мехур повече от три пъти (коефициент на вероятност, odds ratio – OR=3.4).

Близо 4% от възрастното население в САЩ използва системно марихуана. Този процент не бележи динамика през последното десетилетие. В същото време се наблюдава тенденция към увеличаване на зависимостта към марихуаната, както и на свързаните с нейната употреба заболявания. Това може да се обясни с нарастващата ефективност на активната съставка делта-9-тетрахидроканабинол (THC) в марихуаната.

Марихуаната е по-канцерогенна от тютюна, като пушенето й е мощен стимулатор за малигнената трансформация на епителните клетки. Установено е, че времето на полуживот на ТНС в урината е почти 60 часа, докато това на метаболитите на никотина – само 12 часа. Марихуаната намалява контрактилитета на детрузора, което води до ретенция на урина и оттук до по-продължителна експозиция на уроепителните клетки на действието на THC.

Подобно на тютюна, марихуаната съдържа катрани, които въздействат по-агресивно от тези в тютюневия дим поради разпространената практика за пушене на марихуаната без филтър, както и поради по-продължителното й инхалиране в белите дробове. Когато се използват в комбинация, тютюнът и марихуаната потенцират канцерогенността си. Марихуаната индуцира експресията на канцероген-метаболизиращи ензими, които увеличават вредното действие на нитрозамините и въглеводородите от тютюневия дим. (КД)

Използван източник:

Chacko J. et al. Association between marijuana use and transitional cell carcinoma. Urology 2006; 67:100-104 http://www.sciencedirect.com