Новите антидепресанти01/05/2006

Селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонина (selective serotonin re-uptake inhibitors – SSRI), водещи представители на които са venlafaxine* и sertraline,** са най-продаваните медикаменти за лечение на депресия (1). Въпреки тяхната ефективност, около 22% от пациентите с тежки депресивни състояния не се повлияват от терапията.

От новото поколение антидепресанти, bupropion*** е единственият, който потиска обратното залавяне на noradrenaline и dopamine, и е по-ефективен в повлияването на някои резидуални симптоми (безсъние и отпадналост), в сравнение със SSRI, като в същото време не води до наддаване на тегло и до сексуална дисфункция.

Bupropion, както и някои нови антидепресанти, действа върху рецепторите за serotonin, noradrenalin и/или dopamine. Тези медикаменти се различават помежду си по фармакологичен профил, активност и начин на действие. Очаква се разработването на нови лекарствени средства от този вид да доведе до разширяване на избора на терапия.

Антидепресанти в крайна фаза на разработване

Един от основните недостатъци на SSRI е бавното им начало на действие. Смята се, че терапевтичният ефект на тези медикаменти се дължи на дългосрочни промени в някои невротрансмитерни системи.

Модулацията на постсинаптичните 5-HT1A рецептори (gepirone и vilazodone) води до увеличение на серотониновото предаване директно, за разлика от индиректния начин на действие на SSRI.

Комплексните промени в серотониновата система при пациенти с депресия и по време на лечение могат да ограничат ефективността на антидепресантите с действие върху серотонина, поради което редица фармацевтични компании насочиха усилията си в търсене на алтернативни медикаменти.

Agomelatine – мелатонинов агонист, е ефективен при депресивни симптоми и подобрява качеството на съня при депресия, без да нарушава бодърстването през деня. Saredutant и casopitant действат селективно върху неврокининовите рецептори. Ефективни са и при състояния на безпокойство, като също не повлияват бодърстването през деня.

Друг вид медикаменти са антагонистите на CRF1 рецепторите и фосфодиестеразните инхибитори тип II и IV. Ако преминат успешно всички фази на клиничните проучвания, те ще дадат началото на нови класове антидепресанти и ще бъдат терапевтична алтернатива при пациенти, които не се повлияват от лечението или имат остатъчна симптоматика (нарушения в съня или неспокойство).

Разработват се нови лекарствени форми, които да се по-удобни за приложение и могат да увеличат комплаянса на пациентите. Екип от Minnesota University подготвя интраназална формула за апликация на аналога на тиротропин-освобождаващия хормон. В Mayo Clinic са в процес на създаване на аналози на venlafaxine, които да са по-ефективни и да имат по-малко нежелани странични ефекти.

Selegiline – първа трансдермална система за лечение на депресия

FDA одобри през февруари selegiline**** – първата трансдермална система за лечение на значими депресивни нарушения при възрастни (2). Новата лекарствена форма позволява продължителна абсорбция на медикамента (МАО инхибитор) за период от 24 часа.

Ефективността на selegiline за лечение на депресивни симптоми е установена в две двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания с общо 441 пациенти на възраст 18-70 години, проследени за период от 6-8 седмици.

Резултатите показват, че selegiline в дозировка 6 mg/24 часа е значимо по-добър от плацебо за подобряване на депресивните симптоми, оценени по Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). Дозата от 6 mg/24 часа е била стартова, като при нужда е увеличавана на 9-12 mg/24 часа.

Най-честите неблагоприятни странични ефекти, свързани с приложението на антидепресанта, са били леки и умерени локални реакции на мястото на приложение. Два случая на тежки реакции са били причина за прекратяване на терапията. Честотата на сексуална дисфункция и наддаване на тегло са били незначителни. Други редки странични реакции са били главоболие, инсомния, диария, обриви, фарингит и синуит.

Selegiline е противопоказан при прием на симпатомиметични амини (включително амфетамини) и препарати за редукция на тегло, които съдържат вазоконстриктори (pseudoephedrine, phenylephrine, phenylpropanolamine и ephedrine).

Програми за генетичен скрининг

Редица биотехнологични компании създават програми за генетичен скрининг, в опит да се установят механизмите за възникване на депресия и да се търсят нови лекарствени форми, действащи върху регулаторни протеини:

Biocortech (www.biospace.com) разработва програма за терапия, насочена към възстановяване на невроналните пътища.

Psychiatric Genomics (www.psygenomics.com) е насочила усилията си към идентифициране на генни експресии, свързани с психични заболявания.

Lexicon Genetics (www.lexicon-genetics.com) работи върху физиологичните и поведенчески промени, свързаните със загуба на генна функция.

ChemGenex (www.chemgenex.com) разработва нови таргетни терапии срещу депресия, свързани с предаването на нервни импулси, хомеостаза и биогенеза.

Proteome Sciences (www.proteome.co.uk) са разработили няколко протеомични технологии за анализ на експресия на различни протеини, свързани със заболяването.

Бъдещето на изследователските програми е в идентифициране на специфични рецепторни региони и рецепторни субтипове, както и нерецепторни и сигнални пътища, които участват в патогенезата на депресията. Откриването на нови генетични и биохимични маркери ще позволи индивидуализиране на терапията при всеки отделен пациент. (ИТ)

* venlafaxine (Effexor) е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Efectin на Wyeth (www.effexorxr.com)

** sertraline (Zoloft на Pfizer) е регистриран в България с търговското име Asentra (на KRKA, http://www.krka.si) и Stimuloton (на Egis Pharmaceuticals, http://www.egispraha.cz/stimuloton.php)

*** Wellbutrin (bupropion) на GlaxoSmithKline http://www.wellbutrin-xl.com

**** Emsam (selegiline) на Bristol-Myers Squibb http://www.bms.com

За допълнителна информация:

Депресията е често срещана при пациенти, преживели миокарден инфаркт. MD 2005; Брой 8 (септември) http://mbd.protos.bg

Песимизмът и депресията увеличават риска от деменция. MD 2005; Брой 5 (юни)

Важни промени в лекарствените инструкции на антидепресантите. MD 2005; Брой 4 (май)

Епилепсия и депресия – двупосочна улица? MD 2005; Брой 3 (април)

Антидепресанти може да индуцират суицидно поведение при децата. MD 2004; Брой 1 (септември)

Образна диагностика при депресия. MD 2004; Брой 1 (септември)

Използвани източници:

1. George K. Depression – a bleak future? IMS Health http://www.imshealth.com

2. BMS Press Release 28 Feb 2006. U.S. Food and Drug Administration approves EMSAM (selegiline transdermal system) – the first transdermal patch for the treatment of major depressive disorder. http://www.bms.com.