Клиничен случай: стволова стеноза при пациент с аортит и болест на Crohn01/05/2006

Аортитът при болестта на Crohn може да засегне в късен стадий и ствола на лявата коронарна артерия, водейки до значима стеноза, показва клиничен случай, представен от Cheena и McNeil през май в списание Heart (1).

45-годишна жена със 17 годишна давност на болестта нa Crohn и серонегативен артрит с ангажиране на малките стави съобщава за силна гръдна болка с ирадиация към рамената и долната челюст, която се засилва при ниска температура.

Пациентката е с аортна недостатъчност, с артериално налягане 130/40 mmHg, с ранен диастолен шум и систолен шум на изтласкване при аускултация. Eхокардиографски e доказанa дилатирана лява камера, както и повишаване на степента на регургитация за период от две години.

Болната е показана за аортно клапно протезиране, поради което е проведена коронарна ангиография, която установява критична остиална стеноза на ствола на лява коронарна артерия, с диаметър по-малък от този на катетъра. Останалите коронарни артерии не са засегнати. При извършване на сърдечната операция (включително и аортокоронарен байпас), стенозата се потвърждава.

Засягането на аортния корен се среща при повече от 50% от болните с аортна регургитация, показани за клапно протезиране. В настоящия случай, симптомите се развиват за около две години и след изостряне на основното заболяване. Предполагаемата причина за тежката коронарна патология е аортит, стигащ и до ствола на лявата коронарна артерия с последваща високостепенна стеноза. (ОИ)

Използван източник:

1. Cheema A., McNeil A. Left main coronary artery stenosis associated with aortitis in a patient with Crohn’s disease. Heart 2006; 92: 618 http://www.heartjnl.com