Клиничен случай: кърмаче с бомбирана предна фонтанела


md 01/05/2006

Кърмаче на шест седмици, което една седмица преди настоящата хоспитализация е с данни за фебрилитет до 38.3С, неколкократно повръщане и нестабилни изхождания, е прието в болница, където са направени необходимите изследвания в насока сепсис. Тъй като всички резултатите са били негативни, а състоянието на детето – стабилно, то е изписано (1). Един ден преди втората […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.