Инфекция-асоциираните лимфоми – модел на антигенно обусловена лимфопролиферация


md 01/05/2006

MZ-лимфомите* могат да възникнат в резултат на индиректна антигенна лимфопролиферация под влиянието на инфекциозни причинители (H. pylori, C. jejuni, В. burgdorferi, C. psittaci, HCV), променяйки вида на терапията и прогнозата при малигномите, показаха резултатите от проучване на Suarez и сътр., публикувани през април в списание Blood (1). Географската хетерогенност на В-клетъчните неходжкинови лимфоми (non-Hodgkin – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.