Evista вероятно намалява риска за инсулт в постменопауза01/05/2006

Evista* вероятно намалява риска за инсулт при възрастни жени с високи базови нива на естрадиол, показаха резултатите от проучване, представено на Международна конференция за лечение на инсулт, проведена през февруари в Kisseemmee, САЩ. Подробности за срещата може да намерите на http://strokeconference.americanheart.org.

“Жените с високи нива** на ендогенен естрадиол имат три пъти по-голям риск за инсулт, но приложението на raloxifene намалява този риск с 60%. Пациентките с ниски нива на естрадиол имат 70% по-малка вероятност за развитието на инсулт, без значение дали са приемали raloxifen или плацебо,” заяви проф. Jennifer Lee от University of California в San Francisco, САЩ, водещ автор на клиничното изследване.

Авторите са използвали част от данните от проучването MORE (Multiple Outcomes of Raloxifen Evaluation), чиято основна цел е да оцени ефекта на raloxifen върху костната минерална плътност и честотата на вертебралните фрактури. Рискът за инсулт е изследван при 7290 пациентки които са поне от две години в постменопауза, с диагностицирана остеопороза и без анамнеза за венозно тромбемболично заболяване. В проучването не са участвали по-възрастни от 80 години жени.

Регистрирани са 29 случая на инсулт: 15 (от 2447 пациентки) в плацебо групата и 14 (от 4843 пациенти) в групата на терапия с raloxifen. В плацебо групата, 1227 пациентки (50%) са имали нива на ендогенния естрадиол <5 pmol/l, a от останалите 1220 – 50% са били с нива над 16 pmol/l. В плацебо групата, жените с нива на естрадиола 10 pmol/l (p<0.05).

В групата с raloxifen, пациентките с ниски нива на естрадиол, са имали сходен риск за развитие на инсулт, както и съответната плацебо група. Жените с високи нива на естрадиол обаче са имали тенденция към сигнификантно по-висок риск за инсулт, в сравнение с контролната група.

“Резултатите предполагат изследване на базалните нива на естрадиол преди започване на хормонозаместителна терапия и индивидуализиране на лечението при всяка пациентка, като се вземат предвид и други рискови фактори – повишен LDL холестерол, хипертония, централен тип затлъстяване и тютюнопушене”, смята проф. Daniel Lackland от Medical University of South Carolina.

Evista може да намали и риска за когнитивни нарушения и деменция, показаха резултати от многоцентрово, рандомизирано, плацебо-контролирано проучването MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation), публикувани през 2005 в American Journal of Psychiatry (http://ajp.psychiatryonline.org).

Evista в доза 120 mg/дневно, но не и 60 mg/дневно, намалява риска за когнитивни нарушения при жени след менопаузата. В сравнение с плацебо-групата, пациентките, които са получавали raloxifene 120 mg/ден, са имали с 33% по-нисък риск за развитие на леки когнитивни нарушения и по-малка вероятност за развитие на болест на Alzheimer. (ИТ)

* Evista (raloxifene) на Eli Lilly (www.evista.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

** Ниски нива на естрадиол се дефинират като стойности под 10 pmol/l, а високите – над 10 pmol/l