Добавките със соев протеин нямат място в профилактиката на хроничните заболявания01/05/2006

Американската кардиологична асоциация (AHA) не препоръчва използването на добавки със соев протеин, съдържащ изофлавони*, като профилактика на сърдечносъдовите заболявания, поради липса на доказан ефект, според обзор, публикуван през януари в списание Circulation (1).

В 22 рандомизирани проучвания, добавките със соев протеин, съдържащ изофлавони, намалява липопротеините с ниска плътност (LDL) с около 3%, което е относително нисък резултат предвид количеството на приемания протеин (средно 50 грама дневно) или половината от обичайния дневен внос на белтъчини.

Не е бил отчетен значим ефект върху серумното ниво на липопротеините с висока плътност (HDL), триглицеридите и артериалното налягане.

Тези проучвания сравняват консумацията на изолиран соев протеин с други белтъчини. Дневният му прием е бил 25 g до 135 g. Само шест от изследванията показват сигнификантно намаление на LDL с близо 3%, свързано с приема на соевия протеин. Не е наблюдаван дозозависим ефект.

Соевият протеин без изофлавони понижава нивото на LDL значително повече отколкото целия протеин. Изофлавоните самостоятелно не оказват ефект върху холестерола. Протеинът е бил свързан с благоприятен ефект върху артериалното налягане само в едно от изследванията.

В други 19 проучвания на соеви изофлавони не е отчетен никакъв ефект върху LDL или върху другите липидни показатели.

Добавките със соев протеин, съдържащ изофлавони, не подобряват когнитивната функция, костната минерална плътност (КМП) или плазмените нива на LDL-холестерола и общия холестерол при здрави постменопаузални жени на възраст над 60 години, показаха и резултатите от едногодишно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (2).

Профилът на ефективност и безопастност на изофлавоните за превенция или лечение на карцином на гърдата, ендометриума или простата не е установен, а резултати от клинични проучвания, макар и ограничени, показват нежелан ефект.

Не се препоръчва взимането на хранителни добавки със соев протеин, съдържащ изофлавони, или на капсули с изофлавони. (КП)

* Флавоните, изофлавоните и лигнаните (общо флавоноиди) са растителни естрогени (фитоестрогени), къй като имат естроген-подобно действие, но не са стероиди. Това действие е много слабо (равнява се на 1/1000 до 1/100000 от активността на естрогена).

Изключително богати на източници на фитоестрогени са соята и лененото семе. Изолираният соев протеин може да съдържа или не изофлавони в зависимост от начина на неговата обработка.

За допълнителна информация:

Соевият протеин не подобрява паметта, костната минерална плътност или липидния профил при постменопаузални жени. MD, 2004, брой 2, oктомври http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Sacks F., Lichtenstein A., Van Horn L. et al. Soy protein, isoflavones, and cardiovascular health. An American heart association science advisory for professionals from the nutrition committee. Circulation, Jan 2006; doi:10.1161 http://circ.ahajournals.org

2.Kreijkamp-Kaspers S., et al. Effect of soy protein containing isoflavons on cognitive function, bone mineral density, and plasma lipids in postmenopausal women. JAMA 2004, 292: 65-74 http://www.jama.com