Amiodarone и бета-блокер – ефективни при шок от ICD01/05/2006

Комбинацията от amiodarone и бета-блокер е ефективна за профилактика на шок, възникващ след поставяне на имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD – implantable cardioverter defibrillator), показаха резултатите от проучването OPTIC (Optimal Pharmacological Therapy in Cardioverter Defibrillator Patients), публикувани през януари в Journal of the American Medical Association (1).

Въпреки използването на високотехнологични ICD и профилактиката с бета-блокер, усложненията от поставянето на устройството са чести, особено през първата година от имплантирането.

ICD редуцира смъртността при пациенти, изложени на риск за развитие на камерни аритмии, чрез изпращане на високо-волтажни импулси (ICD шок), които блокират появата им. Понякога това може да е болезнено за пациента, да няма терапевтичен ефект, да води до изтощаване батерията на уреда, като се регистрират шокове и в отговор на предсърдни аритмии.

Съвременните двукамерни устройства имат антитахикарден ефект, който възпрепятства епизодите на ускорен сърдечен ритъм без необходимост от ICD шок. Това намалява честота на страничните ефекти и разширява показанията за поставяне на уреда. Въпреки това, появата на ритъмни нарушения не може да се избегне напълно.

Антиаритмичните средства като amiodarone и sotalol блокират тези усложнения, но техният ефект до момента не е сравняван с този на бета-блокерите. Amiodarone има различни електрофизологични ефекти, а sotalol е бета-блокер, който проявява антиаритмичния си ефект чрез блокиране на калиевите канали.

Целта на авторите на OPTIC е да сравнят ефекта на двете групи медикаменти при профилактика на ICD шок със стандартната бета-блокада при пациенти със спонтанни или индуцирани камерна тахикардия и камерно мъждене, появяващи се при двукамерни устройства.

Рандомизираното контролирано проучване включва 412 души от 39 кардиологични центъра в Северна Америка и Европа, проследявани за периода януари 2001-септември 2004 с имплантиран ICD до 21 дена преди началото на изследването.

Критериите за участие са продължителна камерна тахикардия/мъждене, сърдечен арест с ФИ (фракция на изтласкване) под 40%, индуцирани камерна тахикардия и мъждене чрез програмирана вентрикулна стимулация или синкоп, несвързан с ритъмната патология.

Критериите за изключване са удължен QT, прием на антиаритмични средства от клас I или III, креатининов клирънс под 30 ml/min, симптомно предсърдно мъждене, отсъствие на структурни промени в сърцето, противопоказания за прилагане на amiodarone или sotalol, сърдечна недостатъчност IV клас по NYHA.

Пациентите са разделени на три групи – лекувани с бета-блокер, със sotalol и комбинация от amiodarone с бета-блокер. Честотата на ICD шок съответно е 38.5% в първата, 24.3% във втората и 12% в третата група. Комбинацията антиритъмно средство клас III и бета-блокер превъзхожда останалите две групи (p<0.001).

Комбинацията amiodarone и бета-блокер е ефективна профилактика на ICD шока, но има риск за появата на нежелани реакции. Болните, получаващи аmiodarone, имат по-голяма вероятност за белодробни усложнения, нарушения във функциите на щитовидната жлеза и симптомна брадикардия. Това изисква терапевтичното поведение при всеки пациент да бъде индивидуализирано, като се преценят ползите и риска от лечението. (ОИ)

За допълнителна информация:

От света на ритъмните нарушения. Кардио Д, 2005, бр. 1, февруари

Amiodarone и sotalol са еднакво ефективни при предсърдно мъждене, МД, 2005, бр. 7, септември

ICD – с предимства пред amiodarone при конгестивна СН, МД, 2005, бр. 2, март http://mbd.protos.bg

Използван източник:

1. Connolly S., Dorian P. et al. The Optic (Optimal Pharmacological Therapy in Cardioverter Defibrillator Patients) Investigators. Comparison of beta blockers, amiodarone plus beta blockers or sotalol for prevention of shocks from implantable cardioverter defibrillators. JAMA 2006; 295: 165-171 http://www.jama.com