Удълженият QT интервал е самостоятелен предиктор за внезапна сърдечна смърт


md 01/04/2006

Регистрираният електрокардиографски удължен QT интервал е самостоятелен рисков фактор за внезапна сърдечна смърт (ВСС) в общото население, показа анализ на данни при популация, участвала в проспективното кохортно проучване Rotterdam Study, представени от Straus и сътр. през февруари в Journal of the American College of Cardiology – JACC (1). QT интервалът включва периода от началото на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.