Тютюнопушене и възпалителен отговор при ХОББ


md 01/04/2006

Колкото по-продължителен е периодът без тютюнопушене, толкова броят на CD8+ клетките е по-малък, а този на плазмоцитите – по-висок, което показва, че именно количеството на Т клетките и плазмоцитите е показател за продължителността на периода без тютюнопушене при болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от проучване на Laperre и сътр., публикувани през […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.