Специфичната имунотерапия – ефективна при деца със сезонна атопична астма01/04/2006

Специфичната имунотерапия (specific immunotherapy – SIT) е безопасен и ефективен метод за лечение на сезонна атопична астма при деца с непоносимост към тревните полени, показаха резултатите от проучване на д-р Graham Roberts и сътр. от Southampton University Hospital NHS Trust, Великобритания, публикувани през февруари в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1).

Наскоро проведени изследвания при деца и възрастни с алергичен риноконюнктивит доказаха, че SIT повлиява благоприятно симптоматиката, без да е свързана със сериозни нежелани реакции.

В клиничното изпитване са проследени 35 деца, на възраст от три до 16 години, с индуцирана от полени астма (Phleum pratense), която е изисквала прилагането на инхалаторен кортикостероид (поне 200 mcg beclоmethasone дневно или еквивалент) за поддържане на ремисия.

Използван е Alutard SQ, който е инжектиран в нарастващи дози, от 10 до 100 000 SQ-U в продължение на няколко седмици. Преди всяка апликация, мястото на убождане е третирано с локален анестетик под формата на крем, допълнително е приеман антихистаминов препарат – loratadine. Децата в групата на плацебо са получвали histamine, за да се имитират кожните реакции на активното лечение.

Резултати:

– SIT е свързана със значимо намаляване на клиничната симптоматика и на дозата на инхалаторния кортикостероид, оценени чрез комбиниран показател (децата, от терапевтичната група са намалили наполовина дозата на медикамента в сравнение с контролите, р=0.04)

– Активното лечение води до значимо понижаване на бронхиалната, кожната и конюнктивалната реактивност към алергена, съпоставено с плацебо (р<0.05 за трите показателя)

– Не е отчетена значима разлика в тежестта на бронхиалния възпалителен отговор (брой еозинофили в храчка) между двете групи

– SIT се понася добре, без тежки странични ефекти. Броят на нежеланите реакции е сходен в двете групи. Те включват локални реакции (сърбеж, болка, оток) и системни (екзема, уртикария, риноконюнктивит)

Внимателният подбор на подходящите пациенти осигурява ефективността на SIT, смятат авторите. “Кандидати за тази терапия са болни с изявена симптоматика предимно през летния сезон, с положителен prick-тест и наличие на специфични IgE в серума към тревните полени”.

При възрастни пациенти с алергичен ринит, SIT, приложена за период от три-четири години, намалява значимо необходимостта от терапия с кортикостероиди, осигурява продължителна ремисия и води до промени в реактивността, установиха Durham и сътр. през 1999 (2).

В проучване, обхванало над 200 деца на възраст от шест до 14 години, с клинична симптоматика на сезонен алергичен риноконюнктивит, приложението на SIТ за тригодишен период възпрепятства развитието на астма и намалява тежестта на симптомите на основното заболяване, показаха Moller и сътр. през 2002 (3). (КД)

Използвани източници:

1. Roberts G., Hurley C., Turcanu V. and lack G. Grass pollen immunotherapy as an effective therapy for childhood seasonal allergic asthma. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 263-268www.sciencedirect.com

2. Durham S., Walker S., Varga E. et al. Long-Term Clinical Efficacy of Grass-Pollen Immunotherapy. NEJM 1999; 341: 468-475 http://www.nejm.org

3. Moller C., Dreborg S., Ferdousi H. et al. Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children with seasonal rhinoconjunctivitis (the PAT-study). J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 251-256