Скрининг за рак на ендометриума и маточната шийка01/04/2006

Нови указания за профилактичен скрининг на рака на ендометриума и маточната шийка публикува в края на 2005 Американското дружество за лечение на рака (American Cancer Society – ACS, http://www.cancer.org) (1).

Скрининг за рак на маточната шийка

ACS препоръчва скрининг за рак на маточната шийка да започва около три години след началото на полов живот, но не по-късно от 21-годишна възраст.

Профилактични прегледи трябва да се извършват всяка година (при използването на конвенционални цитонамазки) или веднъж на две години (при използването на разтворими цитонамазки) до навършването на 30 години. След тази възраст жени, които имат трикратно нормална или негативна цитология, се подлагат на скрининг през 2-3 години с конвенционални или разтворими цитонамазки.

Като добавка към цитонамазките може да се използва ДНК анализ за човешки папиломен вирус (HPV), която може да се извършва на всеки три години. Трябва да се има в предвид, че преобладаващата част от жените обикновено нямат никаква предварителна информация за този тест. Инфекцията с HPV е доста честа, но наличието й не означава автоматично развитие на рак.

Жени на възраст над 70 години с интактен цервикс могат да прекратят скрининга за рак на маточната шийка, ако имат три и повече последователни нормални цитонамазки или нормални цитологичнии изследвания за десетгодишен период (възрастта 60-70 години).

Пациентки с анамнеза за рак на цервикса и/или интраутеринна експозиция на diethylstilbestrol* (DES) трябва да следват същите правила за профилактика всяка година и след навършването на 30 години.

Имунокомпроментирани жени (органна трансплантация, химиотерапия, лечение с кортикостероиди, СПИН) трябва да се подлагат на изследване два пъти през първата година след поставянето на диагнозата и веднъж годишно след това.

Жени с извършена субтотална или тотална хистеректомия трябва да се проследяват като пациентки с умерен риск. При наличието на анамнеза за CIN 2/3 или пациентки, при които това не може да се изключи, трябва да се изследват до получаването на три последователни нормални/негативни цитологични изследвания и липса на аномална/позитивна цитология в рамките на 10-годишен период.

Пациентки с анамнеза за експозиция на DES и/или анамнеза за цервикален карцином, трябва да продължат да се проследяват и след извършването на хистеректомия до момента, в който са в добро общо състояние или нямат тежко хронично заболяване.

Скрининг за рак на ендометриума

ACS реши през 2001, че няма достатъчно данни, които да препоръчват рутинен скрининг за ендометриален карцином при жени с умерен или повишен риск (терапия с естрогени, tamoxifen, късна менопауза, затлъстяване, диабет, хипертония, нераждали, наличие на инфертилитет или липса на овулация,).

ACS препоръчва жените с умерен или повишен риск да бъдат информирани в началото на менопаузата за симптомите на ендометриалния рак, особено анормално кървене, при които трябва да се консултират със специалист.

Жени с висок риск за рак на ендометриума, поради наличие на определени генни мутации, фамилна анамнеза за заболяването (възможно носителство на мутация) или липса на генетично изследване при фамилии с вероятност за наличие на автозомна доминантна предиспозиция за рак на дебелото черво, трябва да се подлагат на преглед всяка година, след навършването на 35 години.

Биопсията на ендометриума е най-често използваната техника и въпреки разработването на други методи, хистологичното изследване е стандарт за оценка на състоянието му. Пациентките трябва да бъдат информирани за ползите, рисковете и ограниченията на изследването при диагностиката на ранния ендометриален рак. (ИТ)

* diethylstilbestrol (DES) е медикамент, предписван за превенция на спонтанен аборт или преждевременно раждане. Смята се, че в САЩ за периода 1938-1971 година, около 5-10 милиона пациентки са имали експозиция на DES. FDA спира медикамента през 1971, поради повишен риск от развитието на рак на влагалището

За допълнителна информация:

Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с HPV. MD 2005; бр. 10 (декември)(http://mbd.protos.bg)

Новини от годишната среща на Американското дружество по клинична онкология. MD 2005; бр. 8 (октомври)

ХЗТ води до повишен риск от рак на ендометриума. MD 2005; бр. 5 (юни)

Лечение и прогноза при рак на шийката на матката в напреднала възраст. MD 2005; бр. 2 (март)

По-чест скрининг за рак на шийката на матката. MD 2004; бр. 8 (октомври)

Използван източник:

1. American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer CA Cancer J Clin 2005; 55; 31-44http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/55/1/31