Реакцията на Roche01/04/2006
Швейцарската фармацевтична фирма Roche излезе с официално изявление, опровергаващо изнесеното в обзора за антивирусните медикаменти в Lancet: ”Roche изцяло се противопоставя на заключението на авторите, че oseltamivir не трябва да се прилага за профилактика и лечение на сезонния грип. Направените изводи не съответстват на мнението на експертите и на официалните власти в света” (2). Roche напомня, че Американската агенция по храните и лекарствените средства******, както и Комитетът за прилагането на лекарствени средства при хора, са одобрили Tamiflu за лечение и профилактика на грип при пациенти на възраст над една година. Според Roche, обстойни клинични проучвания посочват, че Tamiflu: - Намалява в 38% тежестта на клиничната симптоматика - Редуцира вторични усложнения като синуит, бронхит и пневмония в 67% - Скъсява продължителността на инфекцията в 37% - Осигурява почти 89% протективен ефект срещу клинично изявена инфекция при подрастващи и възрастни, които са били в контакт с болни - Намалява с близо 44% вероятността за развитие на остър среден отит при деца (2) “Тamiflu е специално разработен за профилактика и лечение на сезонния грип” Roche заявява, че никога не е препоръчвала Tamiflu за лечение на грипоподобни заболявания.