Реакцията на Roche01/04/2006

Швейцарската фармацевтична фирма Roche излезе с официално изявление, опровергаващо изнесеното в обзора за антивирусните медикаменти в Lancet:

”Roche изцяло се противопоставя на заключението на авторите, че oseltamivir не трябва да се прилага за профилактика и лечение на сезонния грип. Направените изводи не съответстват на мнението на експертите и на официалните власти в света” (2).

Roche напомня, че Американската агенция по храните и лекарствените средства******, както и Комитетът за прилагането на лекарствени средства при хора, са одобрили Tamiflu за лечение и профилактика на грип при пациенти на възраст над една година.

Според Roche, обстойни клинични проучвания посочват, че Tamiflu:

– Намалява в 38% тежестта на клиничната симптоматика

– Редуцира вторични усложнения като синуит, бронхит и пневмония в 67%

– Скъсява продължителността на инфекцията в 37%

– Осигурява почти 89% протективен ефект срещу клинично изявена инфекция при подрастващи и възрастни, които са били в контакт с болни

– Намалява с близо 44% вероятността за развитие на остър среден отит при деца (2)

“Тamiflu е специално разработен за профилактика и лечение на сезонния грип”

Roche заявява, че никога не е препоръчвала Tamiflu за лечение на грипоподобни заболявания.