При жените с диабет тип 1 се препоръчва ранен скрининг за остеопороза01/04/2006

Намалената костна минерална плътност (КМП) при пременопаузалните жени с диабет тип 1 (Д1) може чувствително да увеличи техния риск за развитието на остеопороза след менопаузата. Поради това, жените на средна възраст с Д1 трябва да бъдат прицелна група за провеждането на скрининг за остеопороза и прилагане на мерки за профилактиране на фрактури след навлизането им в менопауза, смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през февруари в списание Diabetes Care (1).

Изследването е проведено с цел да се сравни КМП и честотата на фрактурите при пременопаузални жени с дългогодишна анамнеза за Д1 (32.2 +/- 5.3 години) и съотвестващи по пол и възраст (35-55 години) контроли с нормална глюкозна хомеостаза.

33.3% от диабетичките са съобщили за костна фрактура след 20-годишната им възраст в сравнение с 22.6% от контролите (1.86 пъти по-висока честота след изключване на влиянието на фактора възраст).

При жените с диабет е била установена сигнификантно по-ниска КМП в областта на фемура, калканеуса и на целия скелет, независимо от сходния брой часове физическа активност седмично с останалите участнички в проучването. КМП на гръбначния стълб и нивата на биохимичните маркери за костно ремоделиране не са се различавали значимо в двете групи.

Диабетичките с периферна сензорна невропатия (намалена чувствителност при изследване с монофиламент) и слепота са били с най-ниска КМП.

Не е ясно защо диабет тип 1 води до по-бърза загуба на КМП и съответно до по-ранно развитие на остеопороза при жените с това заболяване. Доказано е, че микроваскуларните и неврологичните усложнения са последица на дългогодишната хипергликемия. Известно е също така, че Д1 води до по-ранно развитие на атеросклерозата, което увеличава честотата на сърдечносъсовите заболявания десет пъти в тази популация.

Предполага се, че диабетичките по-рано загубват съдовопротективните ефекти на естествените естрогени, а тези хормони са и “пазителите” на костното вещество на жените в репродуктивна възраст. (ДЯ)

Използван източник:

1.Strotmeyer E., Cauley J., Orchard T. et al. Middle-Aged premenopausal women with type 1 diabetes have lower bone mineral density and calcaneal quantitative ultrasound than nondiabetic women. Diabetes Care 29:306-311, 2006