Препоръчвани медикаменти според степента на тежест на астмата при деца01/04/2006

На всички етапи, в допълнение към дневната контролираща терапия, при нужда, за облекчаване на симптомите, трябва да се приема бързодействащ бета2-агонист, но не повече от три-четири пъти дневно

На всички етапи, след постигане на контрол на астмата и поддържането му най-малко три месеца, трябва да се опита постепенно намаление на поддържащото лечение, за да се определи минималното лечение, при което се поддържа контролът

* budesonide, регистриран като Pulmicort на Astra Zenecaи Tafen Novolizer на Lek Pharmaceuticals

** fluticasone, регистриран като Flixotide на GlaxoSmithKline

*** beclomethasone dipropionate е регистриран като Becotide на GlaxoSmithKline

**** theophylline е регистриран като Theoplus на Pierre Fabre и Durofilin на Zdravlje Leskovac

***** В България е регистриран montelukast като Singulair на MSD