Поведение при астматичен пристъп01/04/2006

Оценка на тежестта на пристъпа

– ВЕД (витален експираторен дебит) под 80% от най-добрия персонален или предвидения (в два последователни дни) или над 70%, ако не реагира на бронходилататор

– Клинични характеристики: кашлица, затруднено дишане, “свирене” в гърдите, тежест, включване на допълнителната мускулатура

Първоначално лечение

Инхалаторен бързодействащ бета2-агонист до три пъти в рамките на един час