Поведение при астматичен пристъп01/04/2006
Оценка на тежестта на пристъпа - ВЕД (витален експираторен дебит) под 80% от най-добрия персонален или предвидения (в два последователни дни) или над 70%, ако не реагира на бронходилататор - Клинични характеристики: кашлица, затруднено дишане, “свирене” в гърдите, тежест, включване на допълнителната мускулатура Първоначално лечение Инхалаторен бързодействащ бета2-агонист до три пъти в рамките на един час