Повече нови медикаменти от Европа през 200601/04/2006

За първи път от много години, аналитиците във фармацевтичната индустрия смятат, че европейските лекарствени фирми са в по-добро състояние от американските си конкуренти, както по отношение на очакваните регистрации на нови медикаменти, така и в приходите и печалбата си.

В края на януари най-голямата лекарствена фирма в света – американската Pfizer, публикува отчета си за 2005 година, който за първи път от години показа намаляване на продажбите с 2% и на печалбите със 7% (съответно на $51.3 милиарда и $15 милиарда). Това се дължи основно на изтичане на патентна защита за ключови медикаменти и недостатъчно нови разработки, готови за регистрация.

Допълнителен проблем бе изтеглянето от пазара на селективния COX-2 инхибитор Bextra (valdecoxib), като резултат от проблемите, които Vioxx (rofecoxib) причини на конкурента Merck. Вторият СОХ-2 инхибитор на Pfizer – Celebrex (celecoxib), също намали продажбите си.

В същото време швейцарският Novartis съобщи за увеличение през 2005 година на приходите с 14% и на печалбите с 10% ($32.3 милиарда и $6.14 милиарда). Това се дължи най-вече на сравнително ограничена конкуренция от страна на генериките, на бързо увеличаващо се портфолио от противоракови и сърдечносъдови лекарства и на неочаквано добри резултати от продажбата на собствени генерични лекарства.

Novartis очаква регистрацията на четири нови лекарства от FDA през 2006, за две от които се предрича статут на blockbusters (годишни продажби за над $1 милиард).

Според специалистите, американските фармацевтични фирми са по-изложени на конкуренция от производителите на генерични версии на лекарства, имат по-малко медикаменти, които са кандидати за регистрация в САЩ, Европа и Япония през 2006, а приходите от пуснатите на пазара лекарства през 2005 се очаква да нарастнат едва през 2007 и по-нататък. Те също имат много по-сериозни проблеми със съдебни процеси и плащания на обещетения.

Според консултантската фирма IMS Healthcare, през 2006 медикаменти с годишни продажби за $23 милиарда ще загубят патентната си протекция срещу генерики. През 2010 година се очаква генерики да атакуват продажбите на лекарства за $34 милиарда. Най-засегнати от този тренд са американските фармацевтични гиганти (около 80% от приходите от медикаменти с изтичащи патенти са техни).

Намалените печалби принудиха американските фирми да започнат реорганизации и съкращаване на разходите, като основните спестявания идват от намаляването на инвестициите в научни проучвания и разработка на нови лекарства (залагането на подобна бомба с часовников механизъм може да се обясни само с натиска на акционерите им, които искат бързи печалби…).

Големите европейски фирми, като Novartis, GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis и Roche, имат много малко лекарства с изтичащи патенти, увеличават печалбите си от медикаменти, които бяха пуснати на пазара през последните две години и са с почти гарантирано увеличение на печалбите през 2006.

Roche, безспорният лидер в противораковата терапия, благодарение на купуването на американската биотехнологична фирма Genentech, очаква близо 50% от продажбите през 2006 (и над 50% през 2007) да са от нея. Водещи медикаменти са моноклоналните антитела Avastin (bevacizumab) – антиангиогенна терапия на метастатичен колоректален карцином, която се прилага заедно с химиотерапия, и Herceptin (trastuzumab) – при HER2+ позитивен рак на гърдата.

Novartis има портфолио с препарати в областта на онкологията с blockbuster статут, между които са: Femara (letrozole) – инхибитор на ароматазата, който се използва за хормонална терапия на рак на гърдата при жени след менопауза; Zometa (zolendronate) – бисфосфонат за лечение на тумор-индуцирана хиперкалциемия, на костни лезии при мултиплен миелом и костни метастази на солидни тумори и Gleevec/Glivec (imatinib mesylate) за терапия на хронична миелоидна левкемия и гастроинтестинални стромални тумори.

През 2006 се очаква регистрацията на нови медикаменти на европейски фармацевтични компании, като сред тях се откроява тази на лекарството за отказване от тютюнопушене и за редукция на теглото Acomplia (rimonabant) на Sanofi-Aventis. Прогнозите за неговите годишни продажби през 2010 са за над $5 милиарда!

Novartis почти сигурно ще успее да регистрира през 2006 инхибитора на дипептилпептидаза IV – Galvus (vildagliptin, LAF237) като средство за лечение на диабет тип 2 и Aliskiren (SPP100) – антихипертензивен препарат, който е първи представител на новия клас инхибитори на ренина и ще допълни групата на блокерите на ренин-ангиотензиновата система.

Roche има 32 лекарства, които са на различен етап на клинични изпитания при хора, което гарантира заявки за регистрация за много от тях.

Британската GlaxoSmithKline има четири онкологични медикамента във финални фази на клинични изследвания, като с потенциал на blockbuster е Tykerb (lapatimib) – инхибитор на тирозин киназните компоненти в ErbB1 и ErbB2 рецепторите при HER2+ позитивен рак на гърдата, който се очертава като първа линия терапия на тумори с повишена експресия на ErbB2 рецептори поради голямата им склонност към метастазиране в мозъка.

Друг източник на очаквани приходи и печалби, основно за европейските фирми (които контролират 65% от световната продукция), са ваксините – доскоро считани за “доведено дете на голямата фарма”. За тях се предрича ръст на продажбите от около 20% всяка година поне до края на десетилетието. Търсенето само на противогрипни в света се е увеличило повече от два пъти от 1994 година насам.

През следващите пет години GlaxoSmithKline планира регистрацията на пет нови ваксини. Преди няколко месеца фирмата пусна на пазара в Мексико Rotarix за превенция на остри гастроентерити в ранна детска възраст, причинени от rotavirus (тази вирусна инфекция води до 138 милиона заболявания годишно и 440 000 летални изхода поради дехидратация или до един смъртен случай на дете в минута).

До няколко месеца GSK ще подаде заявка за одобрение в Европа и на Cervarix – ваксина срещу human papilloma virus (HPV), който се смята за причинител на рак на маточната шийка – втората по честота неоплазма при жените, причиняваща 270 000 смъртни случаи годишно. Въпреки че фирма Merck най-вероятно ще е първа на американския пазар с конкурентната ваксина RotaTeq, очакванията са, че Cervarix на GSK ще е по-успешна в Европа.

Прогнозираните големи печалби от бизнеса с ваксини бе причината в края на 2005 година Novartis да плати $5.1 милиарда за американския им производител Chiron. (ДЯ)