Moxifloxacin превъзхожда levofloxacin при лечение на пневмония01/04/2006

Moxifloxacin* превъзхожда по ефикасност levofloxacin при лечение на придобити в общността пневмонии (community-acquired pneumonia – CAP) при възрастни пациенти, показаха резултатите от проучване на д-р Antonio Anzueto и сътр., публикувано през януари в списание Clinical Infectious Diseases (1).

В проучването са включени 394 пациенти на средна възраст 77.4 години, хоспитализирани поради CAP. На случаен принцип участниците са разделени в две терапевтични групи – получавали moxifloxacin 400 mg/d (n=195) или levofloxacin 500 mg/d (n=199). В зависимост от тежестта на клиничната симптоматика, медикаментите са въвеждани интравенозно или перорално за период от седем до 14 дни.

Ефикасността на приложената терапия е била оценявана въз основа на възстановяването на болните, отчетено между петия и 21-ия ден след завършване на лечението, както и повлияване на клиничните симптоми между третия и петия ден от началото на терапевтичния курс.

Обработени са данните от 281 участници (141 от moxifloxacin-групата и 140 от levofloxacin-групата), които показват:

– клинично възстановяване е постигнато при 92.9% от получавалите moxifloxacin спрямо 87.9% за тези на levofloxacin (р=0.2)

– намаляване на тежестта на клиничната симптоматика, отчетено между третия и петия ден от началото на терапевтичния курс, е наблюдавано при 97.9% от moxifloxacin-групата спрямо 90% от levofloxacin-групата (р=0.01)

– терапията е показала и в двете групи по-голяма ефективност при участниците с по-тежко протичане на заболяването

– излекуване е постигнато при 90% от болните на възраст 65-74 години и при 94.5% за тези над 75 години (moxifloxacin-групата от проучването), съпоставени съответно с 85% и 90% за levofloxacin-групата

– няма статистически значима разлика по отношение на нежеланите лекарствени реакции между двете групи пациенти

“Терапията с moxifloxacin демонстрира ефективност и безопасност при хоспитализирани възрастни пациенти с CAP, като постига по-бързо възстановяване и излекуване при над 90% от болните, в сравнение с levofloxacin, при сходен профил на безопасност за двата медикамента”, пишат авторите в заключение. (КД)

* Moxifloxacin е регистриран в България като Avelox на Bayer

За допълнителна информация:

Levofloxacin за превенция на бактериални инфекции при пациенти с карцином и неутропения. МД 2005, Брой 9 (ноември)

Петдневен курс с levofloxacin при остър бактериален синуит. МД 2005, Брой 8 (октомври)

Използван източник:

1. Anzueto A., Niederman M., Pearle J. (University of South Texas Veterans Health Care System, San Antonio) Community-Acquired Pneumonia Recovery In the Elderly (CAPRIE): efficacy and safety of Moxifloxacin therapy versus that of levofloxacin therapy. Clin Infect Dis 2006; 42: 73-81 http://www.journals.uchicago.edu/CID