Компрометирани ли са анти-вирусните медикаменти?


md 01/04/2006

Прилагането на адамантановите препарати amantadine и rimantadine* трябва да се избягва, а поради ниската им ефективност невраминидазните инхибитори** (oseltamivir, zanamivir) не трябва да се използват за лечение на сезонните случаи на грип, а трябва да бъдат запазени като крайна терапевтична мярка само при тежки епидемии и пандемии, според обзор на д-р Jefferson и сътр., публикуван […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.