Клиничен случай: Поведение при синдром на Brugada


md 01/04/2006

Високата годишна смъртност (10%) при синдром на Brugada изисква внимателен анализ на ЕКГ при данни за камерна аритмия и неорганична прекордиална ST елевация, показва клиничен случай, представен от Vasudevan и сътр. в Postgraduate Medical Journal (1). В САЩ, от 3% до 9% от неинфарктните камерни тахикардии при минимални или липса на структурни изменения на сърдечния […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.