Клиничен случай: Oклузия на клон на ретиналната артерия при коронарна ангиография01/04/2006

По време на сърдечна катетеризация, при пациенти с аортна стеноза, има опасност за оклузия на a.centralis retinae и на нейните клонове поради емболизация, която да доведе до инфаркт на ретината, и това налага внимателно наблюдение за появата на зрителни симптоми, незабавно поставяване на диагнозата и агресивна интервенция с цел да се предотврати трайната загуба на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.