Интраперитонеална химиотерапия при напреднал овариален карцином01/04/2006

Химиотерапията, комбинираща интравенозен paclitaxel с интраперитонеално приложение на cisplatin и paclitaxel, удължава периода без прогресия на заболяването както и преживяемостта при пациентки с напреднал (стадий III) овариален карцином след оптимално извършена оперативна циторедукция, показаха резултатите от фаза 3 клинично проучване на Gynecologic Oncology Group (www.gog.org), публикувани през януари в New England Journal of Medicine (NEJM) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.