Инхалаторните кортикостероиди превъзхождат антилевкотриените в контрола на астмата при деца01/04/2006

Инхалаторните кортикостероиди (inhaled corticosteroids – ICSs*) са по-ефективни от антилевкотриените** (левкотриеновите рецепторни антагонисти, leukotriene receptor antagonists – LTRAs) в контрола на леката до умерено тежка персистираща астма при деца, показаха резултатите от проучване на Robert Zeiger и сътр. от Childhood Asthma Research and Education Network, публикувани през януари в Journal of Allergy and Clinical Immunology […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.