Фамотидин 10 Медика при повишена стомашна киселинност01/04/2006

Стомашната хиперсекреция и хиперацидитет са основният агресивен патогенетичен фактор за развитие на язвената и на гастроезофагеалната рефлуксна болест на дванадесетопръстника и на стомаха. Тези две болестни състояния продължават да са със значителен социален и биологичен резонанс – намалена работоспособност, влошено качество на живот, висок риск за усложнения, като нерядко (при кръвоизливи, перфорации) налагат спешна хирургична намеса.

Синтезирането и разработването на хистамин 2 (H2) блокерните препарати през седемдесетте години постави началото на истинската антисекреторна терапия с блокирането на хистамин- и гастрин-стимулираната киселинна секреция.

Различните генерации H2 блокерни медикаменти (simetidine, ranitidine и famotidine) имат различен афинитет към H2-рецепторите, който е най-висок за фамотидин. Антисекреторната активност на фамотидин е 40-60 пъти по-голяма от тази на симетидин и 12-15 пъти по-силна от ранитидин. Фамотидин има по-дълъг живот от симетидин и ранидитин, което прави възможен еднократният му прием.

Намаляването на симптомите като парене и киселини се наблюдава 15-30 минути след приема, ефектът се кумулира 80-90 минути и е максимален към 3-4 час, действието продължава 12 часа и позволява дозиране веднъж дневно.

Фамотидин в доза от 10 mg се използва за лечение на състояния, изискващи контролирано намаляване на секрецията на стомашна киселина. Тези характеристики определят Фамoтидин 10 mg като мек антисекреторен и ОТС медикамент, който в тази дозировка е в състояние да купира ефективно симптомите и да подобри качеството на живот при пациенти с функционална, неулцерозна диспепсия, хиперацидитетен, раздразнен стомах, гастрит и дуоденит, както и с някои форми на хронични гастрити, несвързани с хеликобактерпилорната инфекция.

Фамотидин в доза от 10 mg може да се приема и за профилактика на постоперативна стрес язва. Тази доза ефективно потиска базалната нощна секреция на пентагастрин, хистамин, тетрагастрин, както и постпрандиалната стимулирана киселинна секреция.

Фамотидин в доза от 10 mg не повлиява абсорбцията на храната. В черния дроб се метаболизират 30-35% от медикамента. Няма ефект върху чернодробния кръвоток и не повлиява чернодробните микрозомални окислителни ензими. Няма канцерогенен и мутагенен потенциал. Не води до промяна в серумните нива на хипофизните, половите и надбъбречните хормони. Екстрахира се като непроменено лекарство през бъбреците, чрез гломерулна филтрация и активна тубулна секреция, 25-30% – с урината и 50% – с фекалиите.

Терапевтичните индикации включват и облекчаване на симптомите на стомашен хиперацидитет в следствие на неправилно хранене или предизвикани от злоупотреба с алкохол и тютюнопушене, както и оплаквания от киселини, когато са свързани с приемането на определени храни и напитки.

В дозировка от 10 mg Фамотидин Медика има предимството да се взема интермитентно, като е възможно да послужи и като поддържащо лечение при повечето форми на стомашната и дуоденална хиперсекреция и хиперацидитет.

Д-р Стефан Ханджиев

Клиника по гастоентерология, ВМА