Диференциалната диагноза между ГЕР и колики при кърмачета често затруднява педиатрите01/04/2006

Диференциалната диагноза между гастроезофагеален рефлукс (ГЕР) и колики при кърмачета често затруднява педиатрите, тъй като симптомите при двете състояния са сходни и често се припокриват, показаха резултатите от анализ на д-р Andrew Mulberg от McNeil Consumer and Specialty Pharmaceuticals в Pennsylvania, публикуван през януари (1).

Коликите се дефинират като неспокойствие и плач при здрави кърмачета (без подлежаща патология) на възраст под четири месеца. Класическото определение включва безпокойство и плач повече от три часа дневно, за повече от три дни седмично, в продължение на повече от три седмици. Задължително е отхвърлянето на органично заболяване или аномалия като евентуална причина за състоянието.

ГЕР представлява връщане на стомашно съдържимо. Физиологичната форма се наблюдава през първата година от живота и се обяснява с незрялостта на долния езофагеален сегмент.

Патологичният ГЕР прогресира до гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Епизодите на рефлукс се увеличават и се засяга нормалното физическо развитие на кърмачето. Появяват се усложнения като езофагит, стриктури на хранопровода и рецидивиращи белодробни инфекции (астматични пристъпи, аспирационни пневмонии). Симптомите включват болка, дисфагия, безапетитие, кашлица, задух, дисфония. Чести компликации са хроничният отит и синуит.

В диференциално-диагностично отношение е необходимо да се изключат други причини за повръщане – гастроентерит, инфекции на пикочните пътища, метаболитни нарушения, алергия към протеините на кравето мляко.

Много автори съобщават за припокриване на симптомите на ГЕР и колики. Проучване на Miller-Loncar и сътр., което обхваща здрави кърмачета и такива с колики, доказва статистически значимо нарастване на симптомите на ГЕР при групата с колики (2).

За припокриване на симптомите на двете състояние съобщават и Iacano и сътр. Клиничното им изследване включва повече от 2800 кърмачета. Най-често се среща регургитацията (23%), следвана от колики (20%), констипация (17%), трудно наддаване на тегло (15%), повръщане (6%) и диария (4%) (3).

В зависимост от тежестта на клиничните изяви на ГЕР, терапията включва позиционно лечение, сгъстяване на храната и медикаменти с пропулсивно действие, Н2-антагонисти и инхибитори на протонната помпа.

Проучване на Davidson и сътр. върху ефикасността на omeprazole при кърмачета с ГЕР показва, че в сравнение с плацебо, медикаментът намалява секрецията на солна киселина и неблагоприятния ефект върху езофагеалната лигавица, но не въздейства върху симптоми като неспокойствие и плач (4).

Коликите могат да изискват прилагането на медикаменти като dimeticone (Espumisan, Sab simplex). Според изследване на Savino и сътр., при изкуствено хранените деца, формула, съдържаща комбинация от фруктозо- и галактоолигозахариди, частично хидролизирани протеини, нисък процент лактоза и производни на палмитиновата киселина, намаляват значимо коликите и регургитацията (5).

Д-р Mulberg препоръчва кърмачетата, при които клиничната симптоматика персистира, независимо от приложената медикаментозна терапия, да бъдат консултирани от специалист по детска гастроентерология. (КД)

Използвани източници:

1. Mulberg A. Differentiating GER and colic in young infants http://www.medscape.com

2. Miller-Loncar C., Bigsby R., High P., Wallach M., Lester B. Infant colic and feeding difficulties. Arch Dis Child 2004; 89:908-912http://adc.bmjjournals.com

3. Iacono G., Merolla R., D’Amico D. et al; Paediatric Study Group on Gastrointestinal Symptoms in Infancy. Gastrointestinal symptoms in infancy: a population-based prospective study. Dig Liver Dis. 2005; 37: 432-438

http://www.sciencedirect.com

4. Moore D., Tao B., Lines D. et al. Double-blind placebo-controlled trial of omeprazole in irritable infants with gastroesophageal reflux. J Pediatr. 2003; 143: 219-223http://journals.elsevierhealth.com

5. Savino F., Cresi F., Maccario S. et al. „Minor“ feeding problems during the first months of life: effect of a partially hydrolysed milk formula containing fructo- and galacto-oligosaccharides. Acta Paediatr Suppl. 2003; 91: 86-90www.ingentaconnect.com