Celebrex – ефективна и безопасна терапия при остеоартрит01/04/2006

Celebrex* е ефективно и безопасно средство за лечение на остеоартрит, показаха резултатите от международното, многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано проучване SUCCESS-I, публикувани през март в American Journal of Medicine (1).

Приложението на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при артрит е свързано с висока честота на гастроинтестинални нарушения, които са причина за 103 000 хоспитализации и 16 500 смъртни случая годишно в САЩ.

“Cox-2 инхибиторът celecoxib (Celebrex) има подобна на неселективните НСПВС (naproxen и diclofenac) ефективност и значително по-малка честота на усложненията в храносмилателния тракт. Честотата на сърдечносъдовите и тромботичните усложнения също е по-ниска, макар и несигнификантно”, заяви проф. Gurkipal Singh от Stanford University, водещ автор на изследването.

В проучването са включени 13 274 пациенти с остеоартрит от 39 държави, разделени в три групи: celecoxib 100 мг два пъти дневно; celecoxib 200 мг два пъти дневно и НСПВС (diclofenac 50 мг два пъти дневно или naproxen 500 мг два пъти дневно) за период от 12 седмици.

Резултатите показват, че celecoxib е еднакво ефективен с неселективните НСПВС при лечението на остеоартрит. В групата с НСПВС са регистрирани повече случаи на гастроинтестинални нарушения (язви) – 0.8/100 пациенто-години срещу 0.1/100 пациенто-години в групата с celecoxib (р<0.008).

Честотата на сърдечносъдовите тромботични усложнения е била ниска и без значима разлика между групите (за миокарден инфаркт – celecoxib 10 случая, за НСПВС – 11 случая, р=0.11). Честотата на мозъчносъдовите усложнения също е била ниска, без разлика между групите. (ИТ)

* Celebrex (celecoxib) (www.celebrex.com) на Pfizer (www.pfizer.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

COX-2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflamatory drugs (NSAIDs)www.fda.gov/cder/drug/infopage/cox2/default.htm

Сагата Vioxx Кардио D 2004; бр. 2

“Черен петък” за FDA МD 2005; бр. 1 (февруари)

COX-2 инхибиторите се завръщат MD, 2005; бр. 2 (март)

Pfizer прие препоръката да спре Bextra MD 2005; бр. 3 (април)

Изтеглянето на rofecoxib MD 2005; бр. 3 (април)

Сериозни промени в лекарствените инструкции на НСПВС MD 2005; бр. 4 (май)

Кардиотоксични ли са Cox-2 инхибиторите и неселективните НСПВС? MD 2005; бр. 6 (юли)

Европейската лекарствена агенция не препоръчва промени в инструкциите на неселективните НСПВС MD 2005, бр. 7 (септември)

Неселективните НСПВС не повишават сърдечения риск MD 2005; бр. 9 (ноември)

Bextra окончателно спрян от продажби MD 2005; бр. 9 (ноември)

Celebrex не води до повишен риск от сериозни сърдечносъдови усложнения MD 2006; бр. 1 (февруари) http://mbd.protos.bg

Използван източник:

1. Singh G., Fort J., Goldstein J. et al. Celecoxib versus naproxen and diclofenac in osteoarthritis patients: SUCCESS-I Study. Am J Med 2006; 119 (3): 255-266 http://www.sciencedirect.com