Бременност и астма01/04/2006

Представяме ви някои от най-интересните доклади, свързани с бременност и астма, представени на годишния конгрес на Американската академия по алергии, астма и имунология (www.aaaai.org), през март в Miami Beach.

– Повишеният прием на витамин D по време на бременност намалява риска за развитие на астма в новороденото, са изводите от проучване на д-р Carlos Camargo и сътр. от Harvard Medical School в Boston, САЩ.

Авторите са проследили количеството приеман витамин D по време на бременността и са установили, че повишеният му прием е свързан с по-ниска честота на развитието на астма в ранното детство. Необходимо е по-продължително проследяване на децата, за да се установи дали тази разлика се запазва и през следващите години от растежа.

Въпреки че витамин D е важен за развитието на имунната система, не е ясна връзката между недостига му и развитието на заболяването.

– Наличието на астма при бременните жени е рисков фактор за преждевременно раждане и ниско тегло на новороденото, дори и при давност на заболяването пет години преди термина, заключиха авторите на канадско проучване, представено на конгреса.

„Разделихме новородените в групи, според гестационната възраст и теглото, и ги съпоставихме с наличието на астма при майките през последните пет години преди раждането”, заяви д-р Joel Liem от University of Manitoba в Канада, водещ автор на изследването.

Резултатите показват, че майките с астма са имали 2.7 пъти по-голяма честота на раждане преди 28 гестационна седмица (г.с.) и 3.04 пъти – преди 32 г.с., в сравнение с контролната група. При страдащите от астма, честотата на новородените с тегло <1000 g е била 3.8 пъти по-висока и с тегло <2000 g – 1.86 пъти по-висока.

В проучването са включени 13 980 деца, от които 6.3% са родени преди 37 г.с., а 9% са били с тегло под 2500 g; 10% от майките са били с астма.

– Стресът на майката е рисков фактор за развитието на астма при децата, показаха резултати от проучване на д-р Anita Kozyrskyj от University of Manitoba.

Около 19% от майките на включените в изследването 13 980 деца са били изложени на стрес (дефиниран като наличие на депресия, възбуда или прием на антидепресанти) през първата година от развитието на детето, като в тази група е отчетена по-висока честота на заболяването.

Многократните епизоди на стрес при майките увеличават риска за развитие на астма до седмата година на детето, е изводът на авторите. (ИТ)

Приемът на антибиотици през първата годинаот живота удвоява риска за астма

Приемът дори на един курс с антибиотици през първата година от живота удвоява риска за развитие на астма във възрастта до 18 години, показаха резултатите от мета-анализ, публикуван през март в списание Chest (1). Предписването на повече от един антибиотик допълнително увеличава този риск.

“Приложението на антибиотици при деца е свързано с повишена честота на астма, въпреки че все още не е открита директната етиологична причина за това”, заяви д-р Carlo Marra от University of British Columbia в Канада, водещ автор на изследването.

В мета-анализа са включени осем проучвания (четири ретроспективни и четири проспективни) с общо 12 082 деца, от които 1817 с астма.

Авторите са направили допълнителен анализ върху пет проучвания, които изследват връзката между броя антибиотични курсове и честотата на развитие на астма. Резултатите показват, че всеки допълнителен антибиотичен курс е увеличавал риска за заболяването. Тези изследвания обхващат общо 27 167 деца, от които 3392 с астма.

При децата често се предписват антибиотици за лечение на среден отит, инфекции на горните дихателни пътища и бронхит, но не всяко възпаление изисква приложението им.

“Настоящите стандарти препоръчват при деца под двегодишна възраст да се назначава антибиотично лечение при доказана инфекция на средното ухо. По-голяма част от инфекциите на горните дихателни пътища и бронхитите са с вирусна етиология, при която антибиотиците са неефективни”, допълни д-р Fawziah Marra, съавтор на изследването. (ИТ)

Използван източник:

1. Marra F., Lynd L., Coombes M. et al. Does antibiotic exposure during infancy lead to development of asthma? Chest 2006; 129: 610-618 http://www.chestjournal.org