Завивките повлияват развитието на астмата при децата01/03/2006

Използването на завивки, направени само от естествени материи, намалява риска за развитието на астма при децата, показаха резултатите от проучване на д-р Leigh Trevillian и сътр., публикувани през декември в American Journal of Public Helath (1).

Авторите са определили три категории завивки, влизащи в състава на “легловата” микросреда (bedding environment), които създават условия за по-високо съдържание на акарите в домашния прах:

-“Най-неуютни” за кърлежите са спалните принадлежности, произведени само от естествени материи, които не съдържат дори малък процент синтетични влакна или овча вълна (разпространен в Австралия материал за направата на матраци)

-Втората категория завивки съдържат само един вид синтетика или овча вълна, или и двете

-В третата група влизат най-благоприятните за развитие на акари завивки – комбинираните, съдържащи две или повече синтетични материи със или без овча вълна

“Легловата миркосреда” на около 64% от децата е съдържала един вид синтетични влакна, 27% са били обкръжени само от естествени материали, а останалите около 9% са били с комбинирани завивки.

Употребата на комбинираните завивки е била свързана с два пъти по-висока честота на алергичната астма при достигането на 7-годишна възраст. Наблюдаваните резултати са били в пряка зависимост от “уютността” на завивките за развитието на домашния прахов акар.

Тези ефекти са били потенцирани и от фактори на домашната среда, благоприятстващи развитието на кърлежите – вид боя или покритие на стените и пода, температурата в спалното помещение, килимите (липсата на килими например, води до по-висока кумулация на домашен прах в завивките).

Установена е силна зависимост между присъствието на две и повече от тези условия на средата и развитието на астма. “Легловата среда” в ранното детство е един от факторите, определящи отключването на астма при израстването, като домашната обстановка може да модифицира тази връзка, отбелязват в заключение авторите. (АЦ)

Използван източник:

1. Trevillian L., Ponsonby A., Kemp A. et al. Infant sleeping environment and asthma at 7 years: a prospective cohort study. Am J Public Helath 2005; 95: 2238-2245 http://www.ajph.org