TPA може да се прилага до шестия час от началото на инсулта01/03/2006

При болни с остър исхемичен инсулт, инфузията на тъканен активатор на плазминогена (tissue-type plasminogen activator – tPA) в периода между третия и шестия час след началото на клиничната симптоматика, води до реканализация в близо 27% от случаите, заявиха д-р Michael Marks и сътр. от Stanford Stroke Center в Palo Alto, California на Международна конференция през февруари във Флорида, САЩ (1, 2).

Резултатите от клиничното проучване Diffusion-weighted imaging Evaluation For Understanding Stroke Evolution – DEFUSE) показват, че при определени случаи, времето за прилагане на tPA може да се удължи до шест часа. През 1996 година FDA одобри tPA за терапия на пациенти с инсулт през първите три часа от появата на заболяването.

Изследването включва 64 пациенти, получили венозна инфузия с tPA средно 4.5 часа след началото на острата симптоматика. Пълна реканализация на засегнатата артерия е постигната при 12 болни (27%). При седем от участниците (15%), реканализацията е била частична. Лечението е довело до 60% намаляване на исхемичната зона в ЦНС.

Ранната реканализация е намалила степента на инвалидизиране на пациентите с 37%, спрямо 28% за тези, при които реканализацията е настъпила по-късно.

Изследователите определят постигнатия успех от 27% като “умерен”. (КД)

Използвани източници:

1. International Stroke Conference 2006http://strokeconference.americanheart.org

2. DEFUSE. Stroke Trials http://www.strokecenter.org/trials