Приложение на ХЕПКАРСИЛ® за лечение на чернодробните заболявания


md 01/03/2006

Независимо от различните причинители, довели до чернодробно увреждане, патогенетичният механизъм при чернодробните заболявания се характеризира с нарушен стабилитет на клетъчните и субклетъчните мембрани, смутен вътреклетъчен метаболизъм и намален белтъчен синтез в хепатоцита. Тези механизми в своята еволюция завършват с клетъчна смърт, развитие на чернодробна фиброза, дефектна регенерация и чернодробна цироза, които представляват морфологичен субстрат на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.