Приложение на ХЕПКАРСИЛ® за лечение на чернодробните заболявания01/03/2006

Независимо от различните причинители, довели до чернодробно увреждане, патогенетичният механизъм при чернодробните заболявания се характеризира с нарушен стабилитет на клетъчните и субклетъчните мембрани, смутен вътреклетъчен метаболизъм и намален белтъчен синтез в хепатоцита. Тези механизми в своята еволюция завършват с клетъчна смърт, развитие на чернодробна фиброза, дефектна регенерация и чернодробна цироза, които представляват морфологичен субстрат на повечето хронични чернодробни заболявания.

Този модел на чернодробно увреждане налага въвеждането в клиничната практика на т.н. “хепатопротектори” с основен представител флавоновата смес Sylimarin, изолирана от плодовете на Белия трън (Silybum marianum) през 1954. Медикаментозен аналог на силимарина е българският препарат ХЕПКАРСИЛ®.

ХЕПКАРСИЛ® принадлежи към групата на хепатопротективните лекарствени средства. Фармакологичното му действие се дължи на ефекта на стабилизиране на клетъчните и субклетъчните мембрани, благоприятно повлияване на метаболитните процеси на черния дроб и стимулиране на белтъчния синтез в хепатоцитите, по-специално този на РНК гликопротеините и гликогена в чернодробната клетка.

Действа като антиоксидант, стимулира растежа и развитието на нови чернодробни клетки, оказва превантивно действие като намалява вредното влияние на редица токсични нокси (алкохол, лекарства) върху чернодробните клетки и има благотворно въздействие върху патоморфологичните промени при вирусни хепатити. Предпазва чернодробните клетки от мастна дегенерация. Тези фармакодинамични ефекти правят препарата Hepcarsil 70mg показан за прилагане в следните случаи:

-симптоматично лечение на хронични токсични чернодробни увреждания

-подържащо лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб

-рековалесцентен период на остър вирусен хепатит

-чернодробна стеатоза и хроничен стеатохепатит

-хроничен персистиращ хепатит

-екзацербация на симптомите при вроден генетичен дефект на билирубиновата обмяна

Препоръчваната обичайна дневна доза е 210 mg – на три приема по една капсула от 70 mg, а при по-тежка симптоматика 420 mg – на три приема по две капсули от 70 mg. При деца над 12 години лечебната дневна доза е 140 mg – 2 пъти по 2 капсули от 70 mg. Продължителноста на лечението не трябва да бъде по-малко от три месеца.

ХЕПКАРСИЛ® се резорбира бързо в гастроинтестиналния тракт. Метаболизира се в черния дроб чрез деконюгация, след което се реабсорбира и се включва в ентерохепаталната циркулация. Най висока концентрация се наблюдава в черния дроб и в незначителни количества – в бъбреците, белия дроб, сърцето и други органи.

Липсата на противопоказания, на съобщения за странични действия и липсата на тератогенен ефект правят Хепкарсил незаменим за широка употреба и продължително приложение.

Д-р Стефан Ханджиев

Клиника по гастоентерология, ВМА