Приложение на ХЕПКАРСИЛ® за лечение на чернодробните заболявания01/03/2006
Независимо от различните причинители, довели до чернодробно увреждане, патогенетичният механизъм при чернодробните заболявания се характеризира с нарушен стабилитет на клетъчните и субклетъчните мембрани, смутен вътреклетъчен метаболизъм и намален белтъчен синтез в хепатоцита. Тези механизми в своята еволюция завършват с клетъчна смърт, развитие на чернодробна фиброза, дефектна регенерация и чернодробна цироза, които представляват морфологичен субстрат на повечето хронични чернодробни заболявания. Този модел на чернодробно увреждане налага въвеждането в клиничната практика на т.н. "хепатопротектори" с основен представител флавоновата смес Sylimarin, изолирана от плодовете на Белия трън (Silybum marianum) през 1954. Медикаментозен аналог на силимарина е българският препарат ХЕПКАРСИЛ®. ХЕПКАРСИЛ® принадлежи към групата на хепатопротективните лекарствени средства. Фармакологичното му действие се дължи на ефекта на стабилизиране на клетъчните и субклетъчните мембрани, благоприятно повлияване на метаболитните процеси на черния дроб и стимулиране на белтъчния синтез в хепатоцитите, по-специално този на РНК гликопротеините и гликогена в чернодробната клетка. Действа като антиоксидант, стимулира растежа и развитието на нови чернодробни клетки, оказва превантивно действие като намалява вредното влияние на редица токсични нокси (алкохол, лекарства) върху чернодробните клетки и има благотворно въздействие върху патоморфологичните промени при вирусни хепатити. Предпазва чернодробните клетки от мастна дегенерация. Тези фармакодинамични ефекти правят препарата Hepcarsil 70mg показан за прилагане в следните случаи: -симптоматично лечение на хронични токсични чернодробни увреждания -подържащо лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб -рековалесцентен период на остър вирусен хепатит -чернодробна стеатоза и хроничен стеатохепатит -хроничен персистиращ хепатит -екзацербация на симптомите при вроден генетичен дефект на билирубиновата обмяна Препоръчваната обичайна дневна доза е 210 mg - на три приема по една капсула от 70 mg, а при по-тежка симптоматика 420 mg - на три приема по две капсули от 70 mg. При деца над 12 години лечебната дневна доза е 140 mg - 2 пъти по 2 капсули от 70 mg. Продължителноста на лечението не трябва да бъде по-малко от три месеца. ХЕПКАРСИЛ® се резорбира бързо в гастроинтестиналния тракт. Метаболизира се в черния дроб чрез деконюгация, след което се реабсорбира и се включва в ентерохепаталната циркулация. Най висока концентрация се наблюдава в черния дроб и в незначителни количества - в бъбреците, белия дроб, сърцето и други органи. Липсата на противопоказания, на съобщения за странични действия и липсата на тератогенен ефект правят Хепкарсил незаменим за широка употреба и продължително приложение. Д-р Стефан Ханджиев Клиника по гастоентерология, ВМА