Приложение на carboplatin при ретинобластом


md 01/03/2006

Приложението на химиотерапевтика carboplatin води до редукция на размерите на ретинобластома, улесняваща последващо третиране на тумора с методи като криотерапия, брахитерапия и лазерна фотокоагулация, показаха резултатите от проучване на Abramson и сътр., публикувани през декември в British Journal of Ophthalmology (1). Първичната химиотерапия е често прилагана при вътреочен ретинобластом, като най-широко използваният терапевтичен протокол за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.