По-високият титър на специфични IgE антитела – предиктор на появата на задух?


md 01/03/2006

Вероятността за появата на задух и ограничаване на белодробната функция нараства с увеличаване на титъра на специфичните IgE антитела срещу кърлежови, кучешки или котешки антигени при деца в предучилищна възраст, показаха резултатите от проучване на д-р Angela Simpson и сътр., публикувани през октомври в Journal of Allergy and Clinical Immunology (1). IgE медиираната сенсибилизация обикновено […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.