Нови стандарти за кардио-пулмонална ресусцитация


md 01/03/2006

Нови стандарти за кардио-пулмонална ресусцитация (cardio-pulmonary resuscitation – CPR) публикува през декември Европейският съвет по кардио-пулмонална ресусцитация (European Resuscitation Council – ERC), пълния текст на които може да намерите на www.erc.edu. Новите указания заменят приетите през 2000 година правила на ERC. Основни промени в кардио-пулмоналната ресусцитация при възрастни 1. Поддържане на основните жизнени функции при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.