МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/03/2006

Това е може би най-разнообразният брой досега на МД, в който клиничната тематика е преплетена със статии на актуални “медико-политически” теми. Продължаваме темата за продължаващото образование на лекарите с публикация за специализациите – надяваме се вие да продължите дискусията в писма и обаждания до редакцията.

Отново не ни стигна място да публикуваме статии във всички области на медицината, но ви предлагаме три амбициозни рубрики – Ендокринология, Pharma и Primum non nocere. В 80-те страници на броя сме събрали текст, който би препълнил и 100-странично списание! Това е отново за сметка на илюстрацията, но тя е заменена с новини от Lancet, BMJ, JAMA, NEJM и други специализирани списания от последните два месеца!

Хинолоните могат да причиняват хипогликемия

Промени в лекарственото упътване на gatifloxacin (Tequin), които да предупреждават, че неговото прилагане може да води до сериозни нарушения в нивата на кръвната глюкоза – дисгликемия (хипо- и хипергликемия) при пациенти без анамнеза за диабет, но с други рискови фактори за нарушение в глюкозната хомеостаза и въвеждането на противопоказание за неговото назначаване при пациенти с диабет, предложи на FDA фирма Bristol-Myers Squibb (BMS), като успоредно с това информира лекарите с писмо за рисковете.

Причината за посоченото противопоказание за прилагане на gatifloxacin при пациенти с диабет са докладваните сериозни случаи на хипо- и хипергликемия при постмаркетинговото наблюдение на антибиотика след регистрацията му през 1999 година в САЩ.

В раздела, “предупреждения” е необходимо да се добави информация, че пациентите с други рискови фактори за дисгликемия (напреднала възраст, бъбречна недостатъчност, придружаваща терапия с лекарства, които повлияват глюкозната хомеостаза) трябва да бъдат наблюдавани внимателно по време на терапията с Tequin, предлага BMS.

Gatifloxacin е от класа на хинолоните (флуорохинолоните) и е показан за терапия на пациенти с пневмония, бронхит, синуит, отит, неусложнена гонорея, инфекции на бъбреците, пикочнополовите пътища и кожата.

За клиничен случай на фатална хипогликемия при 79-годишен мъж с диабет тип 2, свързан с назначената терапия с levofloxacin (Tavanic на Sanofi-Aventis) поради фебрилно състояние и суспектна аспирационна пневмония, докладваха американски пулмолози още през 2004 година в списание Pharmacotherapy.

Шест часа след интравенозното въвеждане на единична доза 250 mg levofloxacin, при пациента е настъпило нарушение в съзнанието поради остро понижаване на кръвната глюкоза. Тъй като между апликацията на антибактериалното средство и тежкия хипогликемичен епизод не са прилагани други медикаменти, д-р Friedrich и д-р Dougherty смятат, че хинолонът е първичната причина за инцидента поради потенциалния му инсулин-секретиращ ефект или поради потенциране на действието на прилагания glibenclamide (glyburide).

Пациентът е получил само пет дози 5 mg глибенкламид еднократно сутрин, от които последната е взета непосредствено преди възникването на хипогликемичния инцидент. Поради това, американските пулмолози отхвърлят вероятността хипогликемията да се дължи на акумулирането на сулфонилурейния препарат или на неговите метаболити.

Има доклади за измерени стойности на кръвната глюкоза от порядъка на 1.9 mmol/l при прилагането на levofloxacin. В специализираната литература са описани случаи на хипогликемия при възрастни пациенти, лекувани с този медикамент (честота 0.1%) поради придобита в общността пневмония.

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги