Коронарните стентове могат да предизвикат алергични реакции01/03/2006

Отделящите медикамент стентове (drug-eluting stents – DES) могат да предизвикат системни и вътрестентови алергични реакции, показа анализ на доклади от базата-данни за странични ефекти на медикаменти и апаратура (Research on Adverse Drug/Device Events and Reports – RADAR) на FDA, публикуван през януари в Journal of American College of Cardiology (1, 2).

Около два милиона DES са имплантирани досега в САЩ – 75% от общия брой имплантирани стентове в света.

“Това е първото изследване, което показва, че DES могат да доведат до алергични реакции, някои от които да предизвикат късна оклузия на стента и смърт”, заяви проф. Carles Bennett от Northwestern University, един от авторите на проучването.

Анализът е извършен въз основа на 5783 доклада за неблагоприятни странични ефекти при имплантиране на DES, 262 от които са били за реакции на свръхчувствителност. Авторите са установили 17 сигурни реакции на свръхчувствителност, дължащи се на DES, четири от които са имали летален изход. Предполага се, че в повечето случаи причината е била алергична реакция към полимерното покритие на стента.

Най-честите симптоми са били обриви (78%), сърбеж (27%), диспнея (16%), фебрилитет (13%), атипични болки в гърдите (8%), хипер- или хипотония (8%), болки и оток на стави (8%) и анафилаксия (6%). Симптомите са се проявявали различнo време след имплантацията на стентовете: 20% – след един ден; 46% – 2-7 дни; 19% – 8-14 дни; и 15% – след две седмици. В повечето случаи симптомите са персистирали за период над четири седмици.

Изследователите подчертават, че в много от случаите е променяна и терапията на пациентите, тъй като алергичните прояви са приписвани на използваните по същото време медикаменти (например антикоагуланти).

В проучването са включени 3695 случая със стентове Cypher* (sirolimus-eluting stent – SES) и 2086 случая с Taxus** (paclitaxel-eluting stent – PES).

За първи път през 2003 година са докладвани 50 случая на реакции на свръхчувствителност при имплантиране на стентове Cypher, но след извършен обзор, FDA излиза със становище, че алергичните прояви се дължат на медикаментозната терапия, прилагана при пациентите.

Sirolimus намалява еозинофилната инфилтрация и освобождаването на хистамин, поради което се смята, че не води до реакции на свръхчувствителност. Не е ясна честотата на свръхчувствителност към другия често използван за покритие на стентове медикамент – paclitaxel. Металната структура на стента, която се състои основно от никел, молибден и неръждаема стомана, изключително рядко причинява алергични реакции, показва натрупаният опит с металните стентове (bare-metal stents – BMS).

Най-вероятната причина за локални и системни алергични прояви е полимерното покритие на DES. При опити върху животни с DES, в около 25% от случаите се е развила еозинофилна инфилтрация, която се e задържала до 90 дни след имплантацията. (ИТ)

* Cypher (на Cordis, Johnson and Johnson) – отделящ sirolimus стент, е регистриран в България

** Taxus (на Boston Scientific) – отделящ paclitaxel стент, не е регистриран в България

За допълнителна информация:

ACC 2005 Фокус върху покритите с медикамент стентове Кардио D 2005; Брой 1 (3) http://www.protos.bg/CardioD

Стентът Cypher – ефективен и безопасен при клинично приложение MD 2005; Брой 7 (септември)

Факти за стентираната ангиопластика MD 2005; Брой 7 (септември)

Стентовете – анализ на съотношението цена/ефективност MD 2005; Брой 10 (декември)

Алергията към метали и риска за рестеноза на стентирани пациенти. МD 2005; Брой 10 (декември)

Използвани източници:

1. RADAR Project. Hypersensitivity cases associated with drug-eluting coronary stents. JACC 2006; 47 (1): 175-181www.elsevier.com

2. Azarbal B. Allergic reactions after the implantation of drug-eluting stents JACC 2006; 47 (1): 175-181