Колоректалният карцином – свързан с ръста при раждане?


md 01/03/2006

При мъжете ниският ръст при раждане е свързан с висок риск за развитие на колоректален карцином по-късно през живота, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване на Nilsen и сътр., публикувани през декември в списание Gut (1). В проучването на норвежките автори са включени 16016 жени и 19 681 мъже, родени между 1920 и 1958 година, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.