Болестта на Alzheimer прогресира по-бързо при по-образованите01/03/2006

Степента на нарушаване на когнитивните функции при болестта на Alzheimer е пряко свързана с нивото на образование на засегнатите индивиди, показаха резултатите от изследване на д-р Nikolaos Scarmeas и сътр. от Columbia University Medical Center в New York, публикувани през март в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (1).

Според предишни епидемиологични проучвания, болестта на Alzheimer има по-бърза еволюция при болните, които са с по-висока степен на образование. Възможно обяснение за това е хипотезата за когнитивния резерв. При високо образованите индивиди, наличието на когнитивен резерв е свързано с по-късната изява на клиничната симптоматика. Но след като заболяването се изяви, нарушенията в познавателните функции са по-тежки и се акумулират по-бързо.

Изследването на екипа на д-р Scarmeas обхваща 312 пациенти с болестта на Alzheimer, които са проследени за среден период от 5.6 години. При всеки един от участниците когнитивната функция е оценена с помощта на няколко невропсихологични теста (максимум девет теста).

Според получените резултати, познавателните възможности намаляват средно с 9% всяка година. При по-образованите пациенти, когнитивната функция се понижава с още 0.3% за всяка допълнителна година на обучение. Най-засегнати са паметта и скоростта на мислене.

Анализите показват, че установената връзка не се повлиява от фактори като възраст, пол, когнитивен статус при поставяне на диагнозата, наличие на съдови заболявания или депресивни епизоди. (КД)

Използван източник:

1. Scarmeas N., Albert S., Manly J. and Stern Y. Education and rates of cognitive decline in incident Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 308-316 http://jnnp.bmjjournals.com

Протеин, наречен орексин А, може да има ключова роля за развитие на зависимост към кокаина, съобщиха д-р Antonello Bonci и сътр.от University of California в San Francisco през февруари в списание Neuron(www.neuron.org).

Орексините са невропептиди, които се синтезират от невроните на латералния хипоталамус. Те са свързани с определени поведенчески реакции като хранене и събуждане.

Наскоро проведени проучвания показват, че неврони, които синтезират орексин А, се откриват в зони на мозъка, за които се счита, че са отговорни за развитие на поведение на зависимост.

“Рецепторите на орексина могат да послужат като нова терапевтична цел за повлияване на поведенческите разстройства, каквито са наркотичната злоупотребата и зависимостта”, коментират авторите.