Rosuvastatin с ренопротективен ефект при хронични бъбречни заболявания


md 01/02/2006

Rosuvastatin (Crestor) има благоприятен противовъзпалителен ефект при пациенти с хронични бъбречни заболявания, показаха резултатите от рандомизирано клинично проучване, публикувани през ноември в American Journal of Cardiology (1). Лечението със статина е довело до сигнификантно намаление на серумните липиди, липопротеини и C-реактивен протеин, и до повишение на гломерулната филтрация, спрямо изходните стойности. „В проучването са включени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.