Ранна липидопонижаваща терапия при ОКС01/02/2006

Стартът на липидопонижаваща терапия още при хоспитализирането на пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) повишава честотата на използването й 10 месеца след изписването, което осигурява адекватна вторична превенция, показа анализът на данни от проучването OPUS-TIMI 16 на Charles и сътр., публикуван в American Heart Journal (1). Медикаментите, намаляващи стойностите на серумните липиди, са с доказана […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.