Открита е връзка между различни механизми на възпаление01/02/2006

Важна връзка между различни механизми на възпаление, които доскоро се смятаха за самостоятелни, е била открита от учени от John Hopkins University в САЩ, според публикация през декември в списание Science. Откритието може да доведе до създаването на нов клас противовъзпалителни медикаменти, които да са с по-малко неблагоприятни странични ефекти в сравнение с Cox-2 инхибиторите (1).

Индуцираната синтаза на азотен оксид (inducible nitric oxide synthase – iNOS) – основен механизъм при възпалителен процес, има връзка с Cox-2 системата, са установили изследователите.

„Фундаменталното значение на откритието е доказването на връзка между два важни механизма на възпалителния процес, които досега се смятаха за независими един от друг“, отбеляза д-р Solomon Snyder, водещ автор на проучването.

Циклооксигеназа (Cox)-2 е ензим, който участва в образуването на простагландини – основни медиатори при възпаление и болка. iNOS е ензим, който участва в продукцията на азотен оксид (NO) – сигнална молекула при различни клетъчни функции, включително тригериране на инфламаторна реакция, вазодилатация и др.

Мястото на iNOS протеина, който свързва Cox-2, е близко до активния център на молекулата. iNOS е отговорен за около половината от образуваните простагландини чрез Cox-2 ензима в резултат на механизми, водещи до възпалителна реакция (останалите простагландини се образуват по независим от iNOS механизъм).

Резултатите от опитите показват, че iNOS първо се свързва с Cox-2, а след това води до продукция на NO. NO химически модифицира Cox-2 чрез процес наречен „нитрозилация“, който стимулира образуването на простагландини. Центърът в iNOS, който е свързан с производството на NO, е същия, който свързва и Cox-2. Блокирането на този център е довело едновременно до потискане свързването на iNOS с Cox-2 и до активирането на Cox-2 от NO.

Възможно е да се създадат медикаменти, които едновременно да потискат iNOS и да инхибират свързването на iNOS с Cox-2. Те биха намалили сигнификантно продукцията както на NO, така и на простагландини. Установно е, че при мишки, липсата на ген, кодиращ iNOS, води до намалението на PGE2 със 70%. (ИТ)

Използван източник:

1. Kim S., Huri D., Snyder S. Inducible nitric oxide synthase binds, s–nitrosylates and activates cyclooxygenase-2. Science 2005; 23: 1966-1970 http://www.sciencemag.org