Обзор на медикаментите за терапия на дислипидемиите01/02/2006

Статини Статините (atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin) са липидопонижаващи средства, които действат предимно в черния дроб чрез инхибиране на ензима 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим (HMG CoA) редуктаза, в резултат на което блокират метаболитния път за синтеза на холестерол. Инхибиторите на HMG CoA редуктаза потискат трансформирането на мевалоната в стеролови прекурсори и холестерол. Посредством понижаване на интрацелуларните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.