Новости в лечението на пулмоналната хипертензия


md 01/02/2006

Годишната среща на Американската колегия на гръдните лекари (ACCP)* отдели особено внимание на лечението на пулмоналната артериална хипертензия (ПАХ/PAH). Подробна информация за конгреса, състоял се в Монреал, може да намерите онлайн на http://meeting.chestjournal.org. ПАХ е прогресираща васкулопатия, водеща до деснокамерно обременяване, ограничен пулмонален кръвоток, повишени кислородни нужди, с краен резултат десностранна сърдечна недостатъчност, която е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.