Най-важното за женското здраве01/02/2006
Петте най-важни събития, свързани със здравето на жените, обяви през декември Дружеството за изследване на женското здраве (The Society for Women’s Health Research – SWHR, www.womenshealthresearch.org): 1. FDA отложи решението за продажба на спешни контрацептиви без рецепта (така нареченият Plan B) при жени на възраст над 16 години, въпреки положителните резултати от клиничните проучвания, което постави под съмнение способността на агенцията да вземе адекватно решение. Според коментатори, случаят е типичен пример за намесата на политиката и религията в науката в САЩ. В знак на протест, Susan Wood - директор на Отдел за женско здраве към FDA, подаде оставка. 2. Жените имат по-голямо генетично разнообразие в сравнение с мъжете, което се дължи на по-голяма експресия на гени и е свързано с наличието на две X-хромозоми, показаха резултати от проучване, публикувано през март в Nature. Различната активност на гените от Х-хромозомата определят не само разликите между половете, но и между жените. Откритието ще доведе до напредък на лечението на заболявания, свързани с Х-хромозомата. 3. Ваксина срещу човешкия папиломен вирус (HPV16 и HPV18), който причинява около 70% от случаите на рак на шийката на матката и води до 280 000 смъртни случая годишно, показа 100% ефективност при клинични изследвания. Резултатите бяха публикувани през ноември в списание Lancet. 4. Aspirin действа различно при жените и мъжете когато се прилага за профилактика на инсулт и инфаркт, показаха резултатите от 10-годишното проучване Women’s Health Study, публикувани през март. Приложението на медикамента върху 40 000 пациентки на възраст над 45 години показа, че за разлика от мъжете, aspirin не намалява сигнификантно честотата на първи миокарден инфаркт. 5. СПИН се разпространява по-бързо сред жените, отколкото сред мъжете, показаха резултати от проучване на Center for Disease Control and Prevention в САЩ, публикувани през юни. За периода 1999-2003, новодиагностицираните случаи на СПИН сред жени нарастват с 15% годишно; при мъжете нарастването е с 1% годишно. Жените развиват СПИН по-бързо и при по-ниско вирусно ниво; инфекцията се предава два пъти по-лесно от мъже на жени, от колкото от жени на мъже. (ИТ)