Най-важното в света на медицината01/02/2006

Предлагаме ви кратък обзор на водещите събития в медицината през изминалата 2005, според редакторите на Medscape (www.medscape.com):

1. Заплахата от птичи грип

През грипната пандемия от 1918 са загинали близо 50 милиона души, от тях около 678 000 в САЩ. Благодарение на съхранените секционни материали от бял дроб на починалите, наскоро беше идентифицирана пълната нуклеотидна последователност на хемаглутининовия ген, която показа, че вирусът причинил „Испанската пандемия“ произхожда от птиците.

Пандемия се развива в случаите, когато причинителят се променя изключително бързо (antigenic shift) или бавно и продължително (antigenic drift), като развива способността:

– да предизвиква инфекции при хората

– да води до развитие на тежки инфекции

– да се разпространява чрез контакт между хората

Вирусът на птичия грип A H5N1 притежава първите две свойства. Тъй като има вероятност за развитие на пандемия, FDA вече сформира екип, който да осигурява бързо производство, изпитване и одобрение на медикаменти като Tamiflu и други антивирусни средства и ваксини.

2. Ваксина срещу карцином на маточната шийка

САЩ отделят близо $1.7 милиарда годишно за лечението на жени с карцином на маточната шийка. Около 70% от случаите са резултат от човешкия папиломавирус (HPV) щамове 16 и 18.

През изминалата година бяха съобщени междинните резултати от фаза 3 клиничното проучване FUTURE II – двойно-сляпо изследване, което проследява ефективността и безопасността на ваксина срещу HPV. Представените данни показват 100% ефикасност при предотвратяване на развитието на аденокарцинома in situ, както и на цервикалната интраепителиална дисплазия (cervical intraepithelial neoplasia – CIN), предизвикани от HPV щамове 16 и 18.

3. Циркумцизия и HIV

Близо 38 милиона души в света са заразени с HIV – 75% от тях живеят в Африка, като преобладаващата част от тях нямат достъп до адекватна антиретровирусна терапия. Според резултатите от няколко епидемиологични проучвания, циркумцизията може да предпазва до известна степен от вируса на СПИН.

Рандомизирано изследване, проведено през 2005 в Южна Африка и обхващащо над 3000 хетеросексуални мъже с активен сексуален живот, показва че циркумцизията има около 65% протективен ефект срещу заразяване с HIV. Дори ако бъдещи проучвания подкрепят тези данни, това не означава, че методът може да се използва като единствено средство за профилактика на мъжете и техните партньори срещу инфекцията.

4. Хирургично лечение на затлъстяването

През последните години затлъстяването достигна размерите на пандемия, особено в САЩ. Бариатричната хирургия (bariatric surgery), която намалява размера на стомаха и на част от абсорбционната площ на тънките черва, добива все повече популярност, като броят на интервенциите е нараснал с 400% за периода 1998-2002. Това може да се обясни с:

– Бързото увеличаване на броя на пациентите със затлъстяване

– Високият процент на заболеваемост и смъртност при нелекуваните обезни болни

– Хирургичната интервенция предлага най-добрата терапевтична алтернатива за пациенти с тежка степен на затлъстяване, които не се повлияват от конвенционалното интензивно нехирургично лечение

– Бариатричната хирургия намалява риска за развитие на диабет и демонстрира благоприятни ефекти върху сърдечносъдовата патология

5. Метаболитен синдром и лечението му

През есента на 2005 Американската сърдечна асоциация (American Heart Association – AHA) публикува указания за диагностициране и лечение на метаболитния синдром. Счита се, че подлежащата патология е свързана с наличие на инсулинова резистентност. Метаболитният синдром увеличава двукратно риска за сърдечносъдови заболявания и почти пет пъти вероятността за развитие на диабет. AHA препоръчва терапия за всички пациенти с метаболитен синдром.

Други две водещи организации – Американската диабетна асоциация (American Diabetes Association – ADA) и Европейската асоциация за изучаване на диабета (European Association for the Study of Diabetes – EASD) – оспорват съществуването на метаболитен синдром, особено факта, че инсулиновата резистентност е водещата причина за посочената патология. Те препоръчат лечението да бъде насочено към индивидуалните рискови фактори за сърдечносъдово заболяване, без да се взема под внимание дали пациентът отговаря на критериите за метаболитен синдром. (КД)