Имуномодулатори при саркоидоза?01/02/2006

Infliximab изглежда ефективно и безопасно средство за лечение на рефрактерна саркоидоза, включително и на случаи с lupus pernio (кожна форма на заболяването), увеит, чернодробна саркоидоза и невросаркоидоза, като постига и пестящо кортикостероидите действие, заключиха авторите на проучване, публикувано през 2005 в списание Chest (1).

В ретроспективното изследване са участвали 10 пациенти. Терапията с антагониста на TNF alpha е довела до обективно подобрение при 100% от случаите и 90% са съобщили за намаление на субективната симптоматика.

При пет от шест пациенти на системно лечение с кортикостероиди, е било постигнато намаление в дозировките с помощта на infliximab.

Преди назначаването на терапия с инхибитора на TNF alpha, трябва да се провежда скрининг за латентна туберкулоза и лимфопролиферативни заболявания, препоръчват Doty и сътр.

Етиологията на саркоидозата е неизвестна. Предполага се, че болестта се дължи на системно възпалително или имунологично нарушение. Главна характеристика са системното грануломатозно възпаление и CD4 + T клетъчният алвеолит.

Засяга предимно възрастта между 20-40 години, жените повече от мъжете, негроидната раса по-често от европеидната. Болестността показва географски градиент – по-висока е „далеч от екватора“, като заболеваемостта нараства при „студено лято, мека зима“.

Кандидати за причинители са микобактерии, пропионибактерии, вируси (Epstein-Barr и човешки херпесен вирус), някои токсични вещества в околната среда (инсектициди, пестициди?), автоантиген (подобно на лупус и ревматоиден артрит). Вероятно има и генетична предиспозиция към заболяването.

TNF alpha антагонисти – thalidomide (ефективен при хронична кожна форма на саркоидоза и по-малко при белодробна), pentoxifylline и infliximab – изглеждат обещаваща терапия, вероятно поради своя имуномодулиращ ефект (2, 3).

Използвани източници:

1. Doty J., Mazur J., Judson M. Treatment of sarcoidosis with inflixumab. Chest 2005, 127: 1064-1071 http://www.chestjournal.org

2. Baughman R, Judson M, Teirstein A. et al. Thalidomide for chronic sarcoidosis Chest 2002, 122: 227-232

3. Tong Z., Dai H., Chen B et al. Inhibition of cytokine release from alveolar macrophages in pulmonary sarcoidosis by pentoxifylline. Comparison with dexamethasone. Chest 2003, 124: 1526-1532