Бифункционален гликолипид – нова алтернатива за терапия на хиперлипидемията


md 01/02/2006

Новосинтезираният бифункционален гликолипид LCO-Tyr-GalNAc3 има висока ефективност по отношение на улесняването на холестероловото захващане от хепатоцитите, което го прави обещаваща алтернатива за лечение на пациенти с хиперлипидемия, повлияваща се слабо от конвенционална липидопонижаваща терапия, показаха резултатите от проучване на д-р Patric Rensen и сътр., публикувани през октомври в списание Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.