Atorvastatin и rosuvastatin имат безопасен бъбречен профил на действие при пациенти с диабет тип 2


md 01/02/2006

Двата високоефикасни статина аtorvastatin и rosuvastatin* могат да бъдат прилагани при пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, тъй като не повлияват клинично значимо тяхната уринна екскреция на албумин или бъбречната им функция, съобщиха авторите на проучването URANUS през октомври в он-лайн версията на Diabetes Research in Clinical Practice (1). В проведеното рандомизирано, двойно-сляпо, с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.