Тоналните езици улесняват абсолютния слух01/12/2004

Хората, чиито матерен език принадлежи към групата на така наречените тонални езици (такива, при които височината на тоновете в думите е определяща за тяхното значение), притежават по-често способността да идентифицират слухово и да възпроизвеждат писмено чрез ноти височината на даден тон – дарба, обозначавана като абсолютен слух (absolute pitch), показаха резултатите от проучване на Diana Deutsch и сътр. от Клиниката по психология на University of California в Сан Диего (1, 2, 3).

„Абсолютният слух е нещо, което се среща изключително рядко в САЩ и Европа. Причината за това е все още неизвестна. В рамките на обширно рандомизирано проучване, ние установихме значителна разлика в честотата на превалиране на това умение сред две различни популации (от САЩ и от Китай)“, коментира Deutsch по време на конференцията на Американското общество по акустика през ноември в Калифорния.

Проучването е обхванало над 200 студента по различни музикални дисциплини, от които 88 китайци, чийто матерен език е диалектът Мандарин (тонален език, при който всяка дума има различно значение, в зависимост от височината на произнасяне на тоновете) и 115 американци, говорещи английски и невладеещи тонален език.

Участниците е трябвало да разпознаят и да назоват изсвирените им 36 клавирни тона (в диапазон от три октави), без помощта на каквато и да е база за сравнение.

Резултатите показват, че китайските студенти са се справили със задачата много по-успешно в сравнение с американските си колеги – честотата на абсолютен слух сред тях е девет пъти по-голяма спрямо тази при американците.

Авторите са установили, че основна роля за наличието и развитието на това умение има ранното начало на музикалното обучение в детска възраст – при тези от студентите, при които уроците по музика са започнали на 4-5 годишна възраст, абсолютен слух е регистриран при 62% от случаите сред китайците и при 14% сред американците.

За сравнение: 42% от китайските участници, които са решили да се занимават с музика след 8-9 годишна възраст, са показали белези на абсолютен слух и нито един от американските им колеги.

„Резултатите сочат, че потенциалът за развитие на абсолютен слух е универсален и е заложен във всеки индивид още при раждането му. Той може да бъде реализиран, ако още в ранна възраст, когато децата усвояват особеностите на матерния си език, им се даде възможност да се научат да асоциират височината на тоновете със словесните знаци“, коментират в заключение изследователите. „Ако придобитото умение не бъде поддържано чрез своевременно започване на музикални уроци в ранните години, има риск то да бъде изгубено в последствие“. (MM)

Използвани източници:

1. Deutsch D. et al. Tone language and absolute pitch: Prevalence among American and Chinese conservatory students – abstract, 17 Nov 2004 http://asa.aip.org

2. Warum Mandarin das absolute Gehor begunstigt? Tonsprachen sorgen dafur, dass sich die Fahigkeit zur Tonhoheneinschatzung im Kindesalter nicht verliert; 10 Nov 2004 http://www.wissenschaft.de

3. Sprache schult das Ohr, Spiegel online, 10 Nov 2004 http://www.spiegel.de

4. Absolute pitch http://www.mmk.e-technik.tu-muenchen.de/persons/ter/top/absolute.html