Средство за отказване от тютюнопушене лекува затлъстяването01/12/2004

Rimonabant, разработван като лекарство, подпомагащо отказването от тютюнопушене, може да намери приложение и в борбата със затлъстяването и свързаните с него метаболитни нарушения, показаха резултатите от проучване на проф. Xavier Pi-Sunyer и сътр. от Columbia University, Ню Йорк, публикувани online през ноември (1, 2).

Rimonabant е селективен ендоканабиноиден (СВ тип 1) рецепторен антагонист, блокиращ мозъчни рецептори от ендоканабиноидната мрежа, която участва в контрола на апетита, както и във феномена на пристрастяването/зависимостта (3).

Пушачите на канабис често изпитват пристъпи на екстремен глад. Това дава на учените идеята за разработването на медикамент, блокер на ендоканабиноидната мрежа, за лечение на затлъстяване, чрез потискане на апетита.

За целта човешкият канабиноиден рецептор бива клониран и след това експресиран в клетки. Проучвани са били различни съединения с потенциална инхибиторна активност спрямо този рецептор. При този скрининг, rimonabant се е проявил като мощен CB1 рецепторен инхибитор.

В момента текат фаза III клинични проучвания на медикамента едновременно в САЩ и в Европа. В Европа изследването е известно като RIO-Europe (Rimonabant In Obesity – Europe), a в САЩ – RIO-Lipids. Те обхващат над 6000 пациента със затлъстяване и ще сравняват ефекта на rimonabant 5 mg и 20 mg с плацебо по отношение на редукцията на тегло и предпазване от натрупването на телесна маса.

Двегодишното многоцентрово проучване на медикамента в Северна Америка (RIO-NА) показа, че получавалите rimonabant, редуцират обиколките на талиите си, подобряват липидния си профил и намаляват инсулиновата си резистентност – всичко това водещо до по-малък риск от развитие на диабет тип 2.

„Резултатите от проучването потвърждават, че rimonabant е новаторско и обещаващо средство за дългосрочен контрол на телесната маса и свързаните със затлъстяването сърдечносъдови заболявания.“, заяви проф. Pi-Sunyer по време на научната сесия на Американската сърдечна асоциация (American Heart Association – AHA, http://www.americanheart.org) в New Orleans през ноември.

Проучени са 3040 души, които рандомизирано и двойно-сляпо са получавали дози от 20 mg rimonabant, 5 mg rimonabant или плацебо. Всички участници е трябвало да редуцират дневния си калориен прием с 600 калории.

От участниците, получавали 20 mg rimonabant, 62.5% са загубили 5% и повече от първоначалното си тегло, в сравнение с 36.7% от приемалите 5 mg rimonabant и 33.2% от плацебо групата

Лекуваните с 20 mg rimonabant са редуцирали до края на втората година средно 7.6 cm от обиколката на талията си, в сравнение с 4.9 и 3.8 cm съответно при по-ниската доза и плацебо

Приемалите 20 mg rimonabant са постигнали най-голямо намаление в нивото на триглицеридите (-9.9%) и най-голямо увеличение (+24.5%) в нивото на HDL (high density lipoprotein) – холестеролът, имащ антиатерогенeн ефект.

Постигнатите ефекти върху HDL-холестерола, триглицеридите, инсулиновите нива на гладно и инсулиновата резистентност (измерена с HOMA – Homeostasis Model Assessment) при пациентите, получавали 20 mg rimonabant, са надвишавали два пъти очакваното подобрение, в следствие на загубата на тегло (p<0.05 за всичките).

Според авторите на проучването, „това показва, че метаболитните ефекти, предизвикани от rimonabant, са независими от ефекта на понижение на телесната маса“.

Въпреки съществуващите сред специалистите опасения от възможни невропсихични усложнения, свързани с централното действие на медикамента, досега употребата на rimonabant е била асоциирана само с леко покачване на честотата на депресиите, тревожните състояния, раздразнителността и горнодиспептичните оплаквания.

Производителят на новия медикамент Sanofi-Aventis очаква rimonabant (Acomplia) да бъде пуснат на пазара до 2006 година.

Според д-р David Haslam, председател на Националния форум по затлъстяване на Великобритания (www.nationalobesityforum.org.uk), „това би могло да е първото дългосрочно лекарство за затлъстяване“.

Затлъстяването е най-често срещаното хранително нарушение в индустриализираните държави. Дефинирано, като индекс на телесната маса – ИТМ (body mass index – BMI) =/>30 kg/m2, неговата честота непрекъснато расте, поради прекомерната консумация на висококалорични храни и достига епидемични нива в САЩ и в Европа.

Според данни от проекта MONICA на Световната здравна организация, в някои региони на Европа повече от 70% от мъжете и жените на възраст между 55 и 64 години са със затлъстяване или с наднормено тегло (BMI >25 kg/m2) (4). Всеки пети американец е със затлъстяване, а всеки трети с наднормено тегло. Растящата честота на затлъстяването в детска възраст най-вероятно ще доведе в близко бъдеще до още по-голяма честота на наднорменото тегло в зряла възраст.

Има доказана връзка между затлъстяването и повишения риск от сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2 и вероятна връзка с някои видове рак, като колоректалния например.

Голямата честота на затлъстяването и свързаните с него заболявания са довели до търсенето и разработването в последните години на различни медикаменти за неговото лечение включително:

Инхибитори на обратното захващане на серотонина и норадреналина (анорексигенни агенти)

Липазни инхибитори

Beta-3-адренорецепторни агонисти

Агонисти на лептина

Меланокортин-3 агонисти

Важни характеристики на всеки медикамент за лечение на затлъстяването са неговите безопасност и ефективност в дългосрочен план. Към някои от потенциалните лекарствени средства, болните бързо развиват резистентност. В САЩ, Американската агенция за храни и лекарствени средства изисква безопасността на тези медикаменти да е гарантирана за най-малко двегодишен период. Резултатите от проведените до момента проучвания показват, че rimonabant се понася добре от пациентите.

Предстои проучване върху възможното приложение на rimonabant и за редуциране на употребата на алкохол. Основание за това изследване дават резултатите от опити при животни, показващи, че блокирането на CB1 рецепторите намалява алкохолната консумация (5). (РК)

* Показанията за медикаментозно лечение на затлъстяването са: BMI =/>30 kg/m2 или BMI =/>27 kg/m2 и свързани заболявания (метаболитен синдром)

Използвани източници:

1. Hope raised over obesity-fighting drug. Medwire 2004, Nov 10 http://medwire.md/

2. RIO-NA: Rimonabant in obesity – North America http://www.medscape.com

3. Acomplia (rimonabant) – investigational agent for the management of obesity http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/rimonabant

4. http://www.who.int

5. http://www.clinicaltrials.gov